Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Wskazówki Jeżeli

Wskazówki Jeżeli występują problemy z odtwarzaniem płyt z obrazami w standardowej jakości (STD) na odtwarzaczach DVD, kamerę należy podłączyć do nagrywarki DVD i z jej poziomu odtworzyć nagrania. Tworzenie płyty z obrazami w wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu nagrywarki DVD lub innego urządzenia nagrywającego, innego niż DVDirect Express Za pomocą przewodu USB należy podłączyć kamerę do urządzenia do nagrywania płyt obsługującego filmy w wysokiej rozdzielczości (HD), na przykład nagrywarki Sony DVD. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia. Uwagi Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13). W niektórych krajach lub regionach rejestratory DVD marki Sony mogą być niedostępne. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego (str. 13). Włącz kamerę i podłącz rejestrator DVD lub inne urządzenie nagrywające do gniazda (USB) kamery za pośrednictwem przewodu USB (w zestawie). 52 PL Na monitorze kamery pojawi się ekran [WYBÓR USB]. Jeżeli ekran [WYBÓR USB] nie pojawi się, dotknij (MENU) [Pokaż inne] [POŁĄCZ.USB] (w kategorii [INNE]). Na ekranie kamery dotknij nośnika zapisu z zapisanymi na nim obrazami. [ POŁĄCZ.USB]: pamięć wewnętrzna [ POŁĄCZ.USB]: wewnętrzny dysk twardy [ POŁĄCZ.USB]: karta pamięci Wyświetlane nośniki zapisu zależą od posiadanego modelu. Nagraj filmy na podłączonym urządzeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Po zakończeniu tej operacji dotknij na ekranie kamery opcji [KON] [TAK]. Odłącz przewód USB.

Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą nagrywarki lub innego urządzenia nagrywającego Po podłączeniu kamery do nagrywarki płyt, rejestratora Sony DVD marki lub innego urządzenia nagrywającego innego niż DVDirect Express za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V, obrazy odtwarzane z poziomu kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Urządzenie należy podłączyć metodą lub . Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia. Uwagi Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13). W niektórych krajach lub regionach rejestratory Sony DVD marki mogą być niedostępne. Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (STD). Przewód połączeniowy A/V (w zestawie) Podłącz wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejściowego drugiego urządzenia. Przewód połączeniowy A/V z wtykiem S VIDEO (oddzielnie w sprzedaży) W przypadku podłączenia do innego urządzenia z wykorzystaniem gniazda S VIDEO za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V S VIDEO (oddzielnie w sprzedaży) można uzyskać wyższą jakość obrazu w porównaniu z połączeniem za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V. Biały i czerwony wtyk (lewy/prawy kanał audio) oraz wtyk S VIDEO (kanał S VIDEO) przewodu połączeniowego A/V należy połączyć z przewodem S VIDEO. Jeżeli tylko wtyk S VIDEO zostanie podłączony, wówczas nie będzie słychać dźwięku. Nie jest konieczne podłączenie wtyku żółtego (wideo). (Żółty) Wejście S VIDEO VIDEO (Żółty) (Biały) AUDIO (Czerwony) Kierunek przepływu sygnału Zdalne złącze A/V Włóż nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego. Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, ustaw go w odpowiedniej pozycji. Podłącz kamerę do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.) za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V (w zestawie) lub przewodu połączeniowego A/V z wtykiem S VIDEO (oddzielnie w sprzedaży). PL 53 Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia