Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Podłącz kamerę do

Podłącz kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego. Uruchom odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z urządzeniem nagrywającym. Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj urządzenie nagrywające, a następnie kamerę. Uwagi Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI. Aby ukryć wskaźniki (np. licznik) wyświetlane na ekranie podłączonego urządzenia, dotknij opcji (MENU) [Pokaż inne] [UST.WYJŚCIA] (w kategorii [UST. OGÓLNE]) [WY WYŚWIETL.] [PANEL LCD] (ustawienie domyślne) . Aby zapisać datę/godzinę, współrzędne (HDR- CX550VE/XR550VE) lub dane z ustawieniami kamery, dotknij opcji (MENU) [Pokaż inne] [UST.ODTWARZ.] (w kategorii [ODTWARZANIE]) [KOD DANYCH] wybrane ustawienie . Ponadto dotknij opcji (MENU) [Pokaż inne] [UST.WYJŚCIA] (w kategorii [UST. OGÓLNE]) [WY WYŚWIETL.] [WY V/PANEL] . 54 PL W przypadku urządzeń z ekranem (np. odbiorników TV) o proporcjach 4:3 dotknij opcji (MENU) [Pokaż inne] [UST.WYJŚCIA] (w kategorii [UST. OGÓLNE]) [TYP TV] [4:3] . W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia należy podłączyć żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V, a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).

Dostosowywanie ustawień kamery Korzystanie z menu Z poziomu menu ustawień można uruchamiać przydatne funkcje i zmieniać różnorodne ustawienia. Opanowanie poszczególnych operacji menu przyczyni się do większego zadowolenia z posiadanej kamery. W kamerze jest osiem kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różnorodne opcje. USTAW.RĘCZNE (Opcje ustawiane w zależności od warunków ujęcia) str. 58 UST.FILMOWANIA (Opcje rejestracji niestandardowej) str. 58 UST.ZDJĘCIA KAM. (Opcje fotografowania) str. 59 ODTWARZANIE (Opcje odtwarzania) str. 59 EDYC (Opcje edycji) str. 59 INNE (Opcje dotyczące innych ustawień) str. 60 ZARZĄDZAJ NOŚN. (Opcje związane z nośnikiem zapisu) str. 60 UST.OGÓLNE (Inne opcje konfiguracyjne) str. 61 Szczegółowy opis poszczególnych opcji menu można znaleźć w pozycji Podręcznik kamery „Handycam”. Ustawianie menu / : Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi kategoriami na liście menu. / : Przesunięcie na liście menu od razu o 4 pozycje. Aby przewinąć listę menu, można dotykać przycisków lub przeciągnąć ekran. Symbol zaznaczonej kategorii zostanie podświetlony w kolorze pomarańczowym. Po dotknięciu zostanie przywrócony ekran MOJE MENU. Dotknij przycisku (MENU). Dotknij [Pokaż inne] na ekranie MOJE MENU. Informacje na temat MOJE MENU na następnej stronie. Aby zmienić wyświetlane informacje, dotknij środkowej części lewej krawędzi ekranu. Dotknij opcji menu, która wymaga zmiany. Po zmianie ustawienia dotknij przycisku . Aby zakończyć konfigurowanie menu, naciśnij . Aby wrócić do ekranu z poprzednim menu, dotknij . 55 PL Dostosowywanie ustawień kamery