Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

W przypadku niektórych

W przypadku niektórych opcji menu przycisk może nie być wyświetlany. Uwagi W pewnych warunkach nagrywania lub odtwarzania konfigurowanie niektórych opcji menu może być niemożliwe. Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne. Wskazówki W zależności od zmienianych opcji menu kamera jest przełączana między trybem odtwarzania lub nagrywania (filmów/zdjęć). Korzystanie z funkcji MOJE MENU Istnieje łatwiejszy sposób korzystania z opcji menu po zarejestrowaniu najczęściej używanych opcji w menu MOJE MENU. W każdym menu MOJE MENU kategorii FILM, ZDJĘCIE i ODTWARZANIE można zarejestrować maksymalnie 6 pozycji menu. Przykład: usunięcie pozycji [POM./OSTR.PKT.] i zarejestrowanie [ WPROWADZ.] Dotknij przycisku (MENU). Dotknij [UST.FUN.M.MENU]. Dotknij [FILM]. Dotknij [POM./OSTR.PKT.]. Dotknij . Dotknij opcji [ WPROWADZ.] (w kategorii [USTAW.RĘCZNE]). Po wyświetleniu menu MOJE MENU dotknij . Aby zarejestrować kolejne pozycje w MOJE MENU i cieszyć się posiadaną kamerą „Handycam”, należy powtórzyć powyższe czynności. Wskazówki Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego pojawia się dodatkowe menu MOJE MENU. 56 PL

Korzystanie z OPTION MENU OPTION MENU pojawia się podobnie jak menu podręczne uruchamiane na komputerze prawym przyciskiem myszy. Z OPTION MENU można korzystać, gdy w dolnym prawym rogu ekranu pojawi się ikona . Dotknięcie powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, którego opcje można modyfikować. Element menu Dotknij przycisku (OPTION). Dotknij wybranej karty opcji, aby zmienić ustawienie. Po wprowadzeniu ustawienia dotknij . Karta Uwagi Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne. Jeżeli dana opcja nie jest wyświetlana na ekranie, dotknij innej karty. (Może nie być karty.) Karty i opcje wyświetlane na ekranie zależą od stanu operacji nagrywania/odtwarzania wykonywanej w danym momencie przez kamerę. Dostosowywanie ustawień kamery PL 57