Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

PODZIEL................................ Dzielenie filmów. PRZECHWYĆ ZDJ..................... Przechwytywanie zdjęć z wybranych kadrów filmów. PRZEŚLIJ FILM PRZESYŁANIE wybr........ Kopiowanie wybranych filmów. PRZESYŁ.wg daty........... Kopiowanie wszystkich filmów z określonego dnia. PRZESYŁ.WSZ./ PRZESYŁ.WSZ.......... Kopiowanie wszystkich filmów z listy odtwarzania. KOPIUJ ZDJĘCIE KOPIUJ wybrane............. Kopiowanie wybranych zdjęć. KOPIUJ wg daty.............. Kopiowanie wszystkich zdjęć z określonego dnia. ED.LISTY ODTW. DODAJ/ DODAJ... Dodawanie filmów do listy odtwarzania. DODAJ wg daty/ DODAJ wg daty..... Jednoczesne dodawanie do listy odtwarzania filmów zarejestrowanych tego samego dnia. USUŃ/ USUŃ..... Usuwanie filmów z listy odtwarzania. USUŃ WSZYST/ USUŃ WSZYST......... Usuwanie wszystkich filmów z listy odtwarzania. PRZENIEŚ/ PRZENIEŚ................... Zmiana kolejności filmów na liście odtwarzania. Kategoria (INNE) TW.POZYCJA* 1 .................... Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie. POŁĄCZ.USB POŁĄCZ.USB* 2 ........... Podłączanie pamięci wewnętrznej za pośrednictwem USB. POŁĄCZ.USB* 3 ........... Podłączanie wewnętrznego dysku twardego za pośrednictwem USB. POŁĄCZ.USB.............. Podłączanie karty pamięci za pośrednictwem USB. WYPALANIE PŁYTY......... Zapisywanie obrazów na płytach naciśnięciem przycisku (DISC BURN) (str. 41). OPIS POŁ.TV.............................. Prezentacja metody podłączenia w zależności od typu posiadanego odbiornika telewizyjnego (str. 29). NARZĘDZIE MUZYKI OPRÓŻNIJ MUZYKĘ....... Usuwanie plików muzycznych. POBIERZ MUZYKĘ.......... Pobieranie plików muzycznych, które można odtwarzać w trybie odtwarzania scenariusza. STAN AKUMULAT..................... Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora. Kategoria (ZARZĄDZAJ NOŚN.) USTAW.NOŚNIKA UST.NOŚN.FILM.............. Wybór nośnika zapisu w przypadku filmów (str. 17). UST.NOŚNIKA ZDJ.......... Wybór nośnika zapisu w przypadku zdjęć (str. 17). INFO O NOŚNIKU..................... Wyświetlanie informacji o nośniku zapisu, np. ilość wolnego miejsca. FORMAT.NOŚNIKA PAMIĘĆ WEWN.* 2 ........... Usuwanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej. 60 PL HDD* 3 ................................. Usuwanie wszystkich danych z wewnętrznego dysku twardego.

KARTA PAMIĘCI............... Usuwanie wszystkich danych z karty pamięci. NAP.PL.B.D.OBR. PAMIĘĆ WEWN.* 2 ........... Naprawianie pliku bazy danych obrazu w pamięci wewnętrznej (str. 65). HDD* 3 ................................. Naprawianie pliku bazy danych obrazu na wewnętrznym dysku twardym (str. 65). KARTA PAMIĘCI............... Naprawianie pliku bazy danych obrazu w pamięci wewnętrznej (str. 65). Kategoria (UST.OGÓLNE) UST.DŹW./WYŚW. GŁOŚNOŚĆ....................... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku (str. 28). SYGN.DŹWIĘK................. Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery. JASNOŚĆ LCD.................. Regulacja jasności ekranu LCD PODŚWIET.LCD............... Regulacja podświetlenia ekranu LCD. KOLOR LCD....................... Regulacja nasycenia barw na ekranie LCD. UST.WYŚWIETL................ Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD. UST.WYJŚCIA TYP TV................................ Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 29). COMPONENT................... Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia kamery do komponentowego gniazda wejściowego telewizora (str. 30). ROZDZIELCZ.HDMI........ Wybór rozdzielczości wyjściowej obrazu, gdy kamera jest podłączona do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI. WY WYŚWIETL................. Włączanie i wyłączanie informacji wyświetlanych na ekranie telewizora. UST.ZEG./ JĘZ. USTAW ZEGAR................. Ustawianie daty i godziny (str. 14). USTAW STREFĘ................ Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 14). AUTOUST.ZEGARA* 1 ..... Ustawianie, czy kamera ma automatycznie nastawiać zegar w oparciu o czas pobrany z systemu GPS, czy też nie. AUTOUST.STREFY* 1 ....... Ustawianie, czy kamera ma automatycznie kompensować różnicę czasu w oparciu o informację o aktualnej pozycji uzyskaną z systemu GPS, czy też nie. CZAS LETNI...................... Ustawianie czasu letniego (str. 14). UST.JĘZYKA................. Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 16). USTAW.ENERGII AUTO WYŁ........................ Zmiana ustawienia [AUTO WYŁ.] (str. 13). INNE USTAWIENIA TRYB DEMO...................... Ustawianie, czy ma być wyświetlana demonstracja, czy też nie. KALIBRACJA..................... Kalibracja panelu dotykowego. STER.PRZEZ HDMI.......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (oddzielnie w sprzedaży). CZUJ.UPADKU* 3 .............. Włączanie lub wyłączanie czujnika upadku. LAMPKA NAGR................ Ustawianie, czy LAMPKA NAGR. ma być podświetlona, czy nie. ZDALNE STER.................. Ustawianie, czy będzie wykorzystywany pilot zdalnego sterowania, czy też nie. Dostosowywanie ustawień kamery * 1 HDR-CX550VE/XR550VE * 2 HDR-CX550E/CX550VE * 3 HDR-XR550E/XR550VE PL 61