Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Dodané součásti

Dodané součásti Čísla v závorkách ( ) představují dodané množství. Napájecí adaptér (1) Napájecí kabel (1) Komponentní A/V kabel (1) Připojovací kabel A/V (1) Kabel USB (1) Bezdrátový dálkový ovladač (1) Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována. Před prvním použitím bezdrátového dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii. Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1) CD-ROM „Handycam“ Application Software (1) (str. 35) „PMB“ (software včetně „PMB Help“) Příručka k produktu „Handycam“ (PDF) „Návod k použití“ (Tato příručka) (1) Informace o paměťových médiích, která lze používat s videokamerou, naleznete na straně 18. Použití videokamery Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Hledáček Modul akumulátoru Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz „Bezpečnostní opatření“ (str. 64). Funkce GPS funguje, dokud je přepínač GPS nastaven na ON, i když je videokamera vypnutá. Ujistěte se, že je přepínač GPS nastaven na OFF během vzletu a přistávání letadla (HDR-CX550VE/XR550VE). Položky nabídky, panel LCD, hledáček a objektiv Položka zobrazená v šedé barvě není za stávajících podmínek nahrávání či přehrávání k dispozici. Obrazovka LCD a hledáček jsou vyrobeny pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání. Obrazovka LCD Černé body Bílé, červené, modré nebo zelené body Budou-li po delší dobu obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření, mohou se poškodit. Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. CZ

Informace o nastavení jazyka Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit (str. 16). Informace o nahrávání K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu inicializovat pomocí videokamery. Inicializací paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium. Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. Barevné televizní systémy se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat záznam na barevném televizoru, potřebujete televizor se systémem PAL. Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může představovat porušení autorských práv. Poznámky k přehrávání Videokamera je kompatibilní s formátem MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Obrazy nahrané touto videokamerou ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících zařízeních; Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, která nepodporují High Profile Zařízení, která nejsou kompatibilní s formátem AVCHD Normální přehrávání obrazů zaznamenaných pomocí videokamery na jiných zařízeních nemusí být možné. Podobně nemusí být možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými zařízeními pomocí videokamery. Videoklipy standardni kvality obrazu (STD) nahrane na paměťove karty SD nelze přehrat na AV zařizeni jinych vyrobců. Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD Tato videokamera snímá záběry s vysokým rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD, které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD, nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry typu DVD, protože rekordéry/přehrávače DVD by mohly selhat ve vysunutí média a bez upozornění smazat obsah média. Média DVD obsahující videoklipy ve formátu AVCHD lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech kompatibilních s technologií Blu-ray Disc a na jiných kompatibilních zařízeních. Ukládejte všechna nahraná obrazová data Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy na externí média. Doporučujeme ukládat obrazová data na disk, jako je například DVD-R, pomocí počítače. Data můžete také ukládat pomocí videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD (str. 47). Disk AVCHD nelze vytvořit z obrazových dat zaznamenaných při nastavení (MENU) [Zobrazit další] [ REŽIM NAHR.] (v kategorii [NAST.SNÍMÁNÍ]) na [HD FX]. Uložte je na Blu-ray Disc nebo použijte externí médium (str. 43, 45). Poznámky k modulu akumulátoru a k napájecímu adaptéru Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit modul akumulátoru nebo napájecí adaptér. Odpojte napájecí adaptér od videokamery současným uchopením videokamery a stejnosměrného konektoru. CZ