Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Záznam/přehrávání

Záznam/přehrávání Nahrávání Při výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve vysokém rozlišení (HD) na následující média. HDR-CX550E/CX550VE: Vnitřní paměť HDR-XR550E/XR550VE: Vnitřní pevný disk Tipy Změna záznamového média viz strana 17. 1 Upevněte řemínek. 2 Otevřete obrazovku LCD videokamery. Videokamera je zapnutá a kryt objektivu je otevřený. Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (str. 14). Režimy nahrávání se aktivují stisknutím MODE. Stisknutím MODE rozsvítíte indikátor požadovaného režimu. Tlačítko MODE (Videoklip): Při nahrávání videoklipu (Fotografie): Při pořizování fotografie 20 CZ

Nahrávání videoklipů Stisknutím START/STOP zahajte nahrávání. Nahrávání lze zahájit také klepnutím v levém dolním rohu obrazovky LCD. Tlačítko START/ STOP [PŘIP.] [NAHR.] Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP. Nahrávání lze zastavit také klepnutím v levém dolním rohu obrazovky LCD. Záznam/přehrávání Po zapnutí videokamery nebo po přepnutí do režimu nahrávání (videoklip/fotografie)/přehrávání se ikony a indikátory na panelu LCD zobrazí na cca 3 sekundy a pak zmizí. Chcete-li zobrazit ikony a indikátory znovu, klepněte na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek pro nahrávání a zoom. Tlačítka pro nahrávání a zoom na obrazovce LCD po 3 sekundách Poznámky Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat. Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin. Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip. Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze videokameru používat. CZ 21