Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Russo

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Russo

Створення

Створення диска AVCHD 46 UA Можна створити диск AVCHD шляхом записування декількох відеофрагментів високої чіткості (HD), які раніше були імпортовані у комп’ютер (стор. 45). У цьому розділі надаються роз’яснення щодо процедури записування відеофрагментів високої чіткості (HD) на диск DVD. 1 Увімкніть відеокамеру і вставте новий диск у привід DVD. Інформація щодо типів дисків, які можна використовувати, наведена на стор. 42. Якщо запустяться будь-які інші програми, крім «PMB», закрийте їх. 2 Запустіть програму «PMB» (стор. 41). 3 Клацніть [Calendar] або [Index] на лівому боці вікна та виберіть дату або папку, потім виберіть відеофрагменти високої чіткості (HD). Відеофрагменти високої чіткості (HD) мають позначку . Збереження фотографій на диску неможливе. Щоб вибрати декілька відеофрагментів, тримайте натиснутою клавішу Ctrl та клацайте по ескізах. 4 Клацніть [Create AVCHD Format Discs (HD)] у верхній частині вікна. З’явиться вікно для вибору відеофрагментів. Щоб додати нові відеофрагменти до вибраних раніше, виберіть відеофрагменти у головному вікні та перетягніть їх у вікно для вибору відеофрагментів. 5 Щоб створити диск, виконайте інструкції на екрані. Створення диска може забрати багато часу. Відтворення диска AVCHD на комп’ютері Для відтворення дисків AVCHD можна користуватися програмою «Player for AVCHD», яка встановлена разом з «PMB». Для запуску «Player for AVCHD» клацніть [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Відомості про роботу з програмою див. у довіднику «Player for AVCHD». Залежно від параметрів комп’ютера, відтворення відео може бути неплавним.

Створення диска Blu-ray Можна створити диск Blu-ray, який містить відеофрагменти високої чіткості (HD), що попередньо були імпортовані у комп’ютер (стор. 45). Для створення диска Blu-ray необхідно встановити BD Add-on Software для «PMB». Клацніть [BD Add-on Software] на екрані встановлення «PMB» і встановіть цей модуль відповідно до інструкцій на екрані. Перед встановленням [BD Add-on Software] підключіть комп’ютер до Інтернету. Вставте новий диск Blu-ray у дисковід та клацніть [Create Blu-ray Disc (HD)] на кроці 4 «Створення диска AVCHD» (стор. 46). Інші процедури такі ж самі, як для створення диска AVCHD. Комп’ютер має підтримувати створення дисків Blu-ray. Для створення дисків Blu-ray існують диски BD-R (які не дозволяють перезаписування) та диски BD-RE (які дозволяють перезаписування). Після створення дисків додавання даних неможливе для обох типів дисків. Створення диска зі стандартною чіткістю зображення (STD), який можна відтворювати на звичайних програвачах DVD Можна створити диск зі стандартною чіткістю зображення (STD) шляхом записування відеофрагментів, які раніше були імпортовані у комп’ютер (стор. 45). Примітки У якості джерела можна вибрати відеофрагменти високої чіткості (HD). Однак цей процес потребує перетворення зображень з високої чіткості (HD) у стандартну чіткість (STD). Перетворення якості зображень відеофрагментів забирає триваліший час, ніж фактичне їх записування. 1 Увімкніть відеокамеру і вставте новий диск у привід DVD. Інформація щодо типів дисків, які можна використовувати, наведена на стор. 42. Якщо запустяться будь-які інші програми, крім «PMB», закрийте їх. 2 Запустіть програму «PMB» (стор. 41). 3 Клацніть [Calendar] або [Index] на лівому боці вікна та виберіть дату або папку, потім виберіть відеофрагменти. Відеофрагменти високої чіткості (HD) мають позначку . Щоб вибрати декілька відеофрагментів, тримайте натиснутою клавішу Ctrl та клацайте по ескізах. UA 47 Збереження відеофрагментів і фотографій на комп’ютері