Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Portoghese

Ευρετήριο Α

Ευρετήριο Α Αναπαραγωγή..............................26 Αναπαραγωγή δίσκου AVCHD .......................................................43 Αντιγραφή δίσκου.......................45 Αποθήκευση εικόνων σε εξωτερικό μέσο............................47 Αυτόματης διάγνωσης................67 Δ Δημιουργία δίσκου................39, 50 Δημιουργία δίσκου AVCHD......43 Δημιουργία δίσκου με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) .......................................................44 ΔΙΑΓΡΑΦΗ..................................32 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ...............17 Δίσκος Blu-ray.............................44 Ε Εγγραφή.......................................20 Εγκατάσταση...............................35 Εγχειρίδιο του "Handycam".......65 Ενδείξεις οθόνης.........................76 Ενεργοποίηση..............................14 Ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας .......................................................14 Ένταση ήχου................................28 Εξαρτήματα και χειριστήρια......77 Εξωτερικά μέσα...........................47 Επεξεργασία ταινιών..................45 Επιλογέας MANUAL.................25 Επίλυση προβλημάτων...............66 Επισκευή.......................................66 Η ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ.........................15 Μ Μενού.....................................57, 60 Μέσα εγγραφής...........................17 Μικρογραφία...............................32 Μοντάζ.........................................19 Μπαταρία.....................................11 Ο ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.....................29 Π Πλήρως φορτισμένη...................11 Ποιότητα εικόνας........................60 Πρίζα τοίχου................................11 Προδιαγραφές.............................71 Προειδοποιητικές ενδείξεις.......67 Προφυλάξεις................................69 Ρ Ρ.ΤΟΥ ΜΕΝ.ΜΟΥ......................58 Ροή λειτουργίας.............................8 ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ.......................17 ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.....................17 ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ........................14 ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ. ..............................16 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ................17 Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας..............................................14 Σ Στοιχεία που παρέχονται..............4 ΣΥΝΔΕΣΗ USB....................42, 54 Συντήρηση...................................69 Συσκευή εγγραφής DVD.....51, 54 Συσκευή εγγραφής δίσκων........55 Σύστημα υπολογιστή..................34 Χ Χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής............................73 A AVCHD........................................39 C Computer.....................................34 D DVDirect Express.......................51 G GPS...............................................24 M Macintosh.....................................35 "Memory Stick"............................18 "Memory Stick PRO Duo".........18 "Memory Stick PRO-HG Duo" .......................................................18 N NightShot.....................................25 O One Touch Disc Burn.................41 OPTION MENU.........................59 P PMB (Picture Motion Browser) .................................................34, 38 PMB Help.....................................38 R RESET...........................................78 V VISUAL INDEX..........................26 Τ Κ Ταινίες.....................................21, 27 W Καλώδιο USB.........................51, 54 Τηλεόραση...................................29 Windows......................................34 Καλώδιο σύνδεσης A/V.......30, 55 ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ.....................58 Κάρτα μνήμης..............................18 Τρίποδο...................................25, 79 ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ........................15 Φ Θα βρείτε τις λίστες μενού Λ Φόρτιση της μπαταρίας στο στις σελίδες 60 έως 64. Λήψη φωτογραφιών από ταινία 46 εξωτερικό......................................13 Λογισμικό.....................................35 Φόρτιση της μπαταρίας..............11 Φροντίδα......................................69 Φωτογραφίες.........................23, 28 80 GR

Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας. Η Εγγύησή Σας Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony. Όροι 1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και της επωνυµίας του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από 81 GR Γρήγορη αναφορά