Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Afspilning på

Afspilning på videokameraet I standardindstillingen afspilles film og billeder, der er optaget på følgende medier. HDR-CX550E/CX550VE: Indbygget hukommelse HDR-XR550E/XR550VE: Indbygget harddisk Tips Se side 17 for at få oplysninger om ændring af optagemediet. 1 Åbn videokameraets LCD-skærm. Videokameraet aktiveres, og objektivdækslet åbnes. Når LCD-skærmen allerede er åben, tændes videokameraet ved at trykke på POWER (s.14). 2 Tryk på (VIEW IMAGES). Skærmen VISUAL INDEX vises efter nogle sekunder. Du kan også få vist skærmen VISUAL INDEX ved at trykke på (VIEW IMAGES) på LCD-skærmen. 3 Tryk på eller () en ønsket film () for at afspille en film. Tryk på (Foto) () et ønsket billede () for at få vist et billede. Film vises og sorteres efter optagedato. 26 DK Skifter visning af betjeningsknapper. Til skærmen MENU Viser skærmen til at vælge indekstypen ([DATE INDEX]/[ MAP] (HDR-CX550VE/ XR550VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]). / : Viser film, der er optaget den forrige/næste dato.*

: Viser den forrige/næste film. Skifter til optageskærmen. * vises, når der trykkes på . vises, når en film optaget i STD-kvalitet er valgt med [ / SET]. Du kan rulle gennem visningen ved at trykke på og trække i eller . vises ved den film eller det billede, der sidst blev afspillet eller optaget. Hvis du trykker på filmen eller billedet med , genoptages afspilningen fra tidligere. ( vises ved et billede, der er gemt på hukommelseskortet.) Afspilning af film Videokameraet begynder at afspille den valgte film. Justering af lydstyrke Forrige Stop Hurtig tilbagespoling Næste OPTION Hurtig fremspoling Pause/afspilning Optagelse/afspilning Bemærkninger Du kan muligvis ikke afspille billeder med andre enheder end videokameraet. Tips Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, skifter skærmen til INDEX. Tryk på / , mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse. Hvis du fortsætter med at trykke på / under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed helt op til ca. 5 ca. 10 ca. 30 ca. 60. Du kan få vist VISUAL INDEX ved at trykke på (MENU) [Show others] [VISUAL INDEX] (i kategorien [PLAYBACK]). Optagedato,-klokkeslæt og-forhold samt koordinater (HDR-CX550VE/XR550VE) registreres automatisk under optagelse. Disse oplysninger vises ikke under optagelsen, men du kan få dem vist under afspilningen ved at trykke på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorien [PLAYBACK]) [DATA CODE] den ønskede indstilling . En beskyttet demofilm er optaget på forhånd i standardindstillingen. DK 27