Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Tænd videokameraet, og

Tænd videokameraet, og tilslut videokameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Skærmen [USB SELECT] vises automatisk på videokameraet. Tryk på en af medietyperne, som vises på videokameraets skærm, så computeren registrerer videokameraet. HDR-CX550E/CX550VE : [ USB CONNECT] (indbygget hukommelse) HDR-XR550E/XR550VE: [ USB CONNECT] (indbygget harddisk) Det viste optagemedie kan være forskelligt fra model til model. Hvis du ikke får vist skærmen [USB SELECT] , skal du trykke på (MENU) [Show others] [USB CONNECT] (i kategorien [OTHERS]). Tryk på [Continue] på computerskærmen. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Slut videokameraet til computeren under installationen af "PMB". 36 DK Afhængigt af computeren kan det være nødvendigt at installere software fra en tredjepart. Hvis installationsskærmen vises, skal du følge vejledningerne for at installere den krævede software. Hvis det kræves, skal du genstarte computeren efter installationen. Når installationen er fuldført, vises følgende ikoner. Fjern CD-ROM’en fra computeren. : Starter "PMB". : Vises "PMB Help". : Vises "PMB Launcher". "PMB Launcher" gør det muligt at starte "PMB" eller anden software eller at åbne websteder. Der vises muligvis andre ikoner. Afhængigt af installationsproceduren vises der muligvis ikke et ikon. Bemærkninger Hvis du vil oprette diske eller bruge andre funktioner i Windows XP, skal Image Mastering API v2.0 til Windows XP være installeret. Hvis Image Mastering API v2.0 til Windows XP endnu ikke er installeret, skal du vælge det blandt de krævede programmer på installationsskærmen og installere det ved hjælp af de viste procedurer. (Computeren skal have forbindelse til internettet for at fuldføre installationen.) Du kan installere Image Mastering API v2.0 til Windows XP, hvis der vises en meddelelse, når du forsøger at starte funktionerne.

Sådan startes PMB (Picture Motion Browser) Sådan kobles videokameraet fra computeren Klik på ikonet i nederste højre del af computerens skrivebord [Safely remove USB Mass Storage Device]. Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB" på computerskærmen. Tryk på [END] [YES] på videokameraets skærm. Fjernes USB-kablet. Bemærkninger Få adgang fra computeren ved hjælp af den medfølgende software "PMB". Du må ikke ændre videokameraets filer eller mapper på computeren. Billedfilerne kan blive beskadiget, eller de kan muligvis ikke afspilles. Når der importeres billeder, der er optaget igennem længere tid eller redigeret, skal du bruge den medfølgende software "PMB." Hvis du ikke bruger "PMB," kan du ikke importere billeder direkte. Hvis du foretager en af ovenstående handlinger, er der ingen garanti for resultatet. Når du sletter billedfiler, skal du følge trinnene på side 32. Du må ikke slette videokameraets billedfiler direkte på computeren. Du må ikke kopiere filerne på optagemediet med computeren. Der er ingen garanti for denne handling. Du kan oprette en Blu-ray-disk ved hjælp af en computer med en Blu-ray-brænder. Installer BD Add-on Software til "PMB" (s. 43). Bemærkninger Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen, skal du klikke på [Start] [All Programs] [ PMB] for at starte "PMB". Du kan få vist, redigere eller oprette diske med film eller billeder ved hjælp af "PMB". Sådan læses "PMB Help" Yderligere oplysninger om brugen af "PMB", kan findes i "PMB Help". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Help" på computerskærmen for at åbne "PMB Help". Bemærkninger Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen, skal du klikke på [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Help]. Du kan også åbne "PMB Help" via [Help] i "PMB". Lagring af film og billeder med en computer DK 37