Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

A/V-forbindelseskabel

A/V-forbindelseskabel (medfølger) Slut A/V-forbindelseskabel til indgangsstikket på den anden enhed. Sæt optagemediet i optageenheden. A/V-forbindelseskabel med S VIDEO (sælges separat) Når du tilslutter en anden enhed via S VIDEO-stikket, opnås en højere billedkvalitet ved at bruge et A/Vforbindelseskabel med S VIDEO-kabel (sælges separat) end ved at bruge et A/V-forbindelseskabel. Tilslut A/Vforbindelseskabel hvide og røde stik (venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) med et S VIDEO-kabel. Hvis du kun tilslutter S VIDEO-stikket, høres der ingen lyd. Ledningen med det gule stik (video) er ikke nødvendig. Stik til ekstern A/V Indgang S VIDEO VIDEO (Gul) (Hvid) Bemærkninger AUDIO (Rød) (Gul) trykke på Signalflow 52 DK Hvis din optageenhed har en indgangsvælger, skal den indstilles til input. Slut videokameraet til optageenheden (en diskoptager, osv.) med A/V-forbindelseskabel (medfølger), eller brug et A/Vforbindelseskabel med S VIDEO (sælges separat). Slut videokameraet til optageenhedens indgangsstik. Start afspilningen på videokameraet, og optag på optageenheden. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med optageenheden. Når overførslen er afsluttet, skal du stoppe optageenheden og derefter videokameraet. Da overførslen sker med analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten være en smule forringet. Du kan ikke overføre billeder til optagere, der er tilsluttet med et HDMI-kabel. Hvis du vil skjule skærmindikatorer (f.eks. tæller, osv.) på den tilsluttede skærm, skal du (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [LCD PANEL] (standardindstillingen) .

Hvis du vil optage dato/klokkeslæt, koordinater (HDR-CX550VE/XR550VE), eller oplysninger om kameraindstillinger, skal du trykke på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorien [PLAYBACK]) [DATA CODE] en ønsket indstilling . Tryk også på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL] . Når skærmen på visningsenheden (f.eks. et tv) er i 4:3-format, skal du trykke på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien [GENERAL SET]) [TV TYPE] [4:3] . Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det gule stik på A/V-forbindelseskabel sluttes til videoindgangsstikket, og det røde stik (højre kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til enhedens lydindgangsstik. Lagring af billeder med en ekstern enhed DK 53