Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

HDD* 3

HDD* 3 ................................. Reparerer billeddatabasefilen på den indbyggede harddisk (s. 64). MEMORY CARD.............. Reparerer billeddatabasefilen på hukommelseskortet (s. 64). Kategorien (GENERAL SET) SOUND/DISP SET VOLUME............................ Justerer afspilningslydstyrken (s. 28). BEEP.................................... Indstiller, hvorvidt videokameraets betjeningslyde skal være slået til eller ej. LCD BRIGHT..................... Justerer LCD-skærmens lysstyrke. LCD BL LEVEL................... Justerer LCD-skærmens baggrundsbelysning. LCD COLOR...................... Justerer LCD-skærmens farveintensitet. DISPLAY SET..................... Indstiller, hvor længe ikoner eller indikatorer skal vises på LCD-skærmen. OUTPUT SETTINGS TV TYPE............................. Konverterer signalet afhængigt af det tilsluttede tv (s. 29). COMPONENT................... Vælg denne indstilling for at slutte videokameraet til tv’et med komponentindgangsstik (s. 30). HDMI RESOLUTION....... Vælger opløsning for billeder, der skal afspilles, når videokameraet sluttes til et tv med et HDMI-kabel. DISP OUTPUT.................. Indstiller, om skærmindikatorerne vises på tv’et eller ej. CLOCK/ LANG CLOCK SET........................ Indstiller dato og klokkeslæt (s. 14). AREA SET........................... Justerer en tidsforskel uden at standse uret (s. 14). AUTO CLOCK ADJ* 1 ....... Indstiller, hvorvidt videokameraet justerer uret automatisk ved at hente tiden fra GPS eller ej. AUTO AREA ADJ* 1 .......... Indstiller, hvorvidt videokameraet automatisk kompenserer for tidsforskelle ved at hente de aktuelle positionsoplysninger fra GPS eller ej. SUMMERTIME.................. Indstiller til sommertid (s. 14). LANGUAGE SET......... Indstiller sprog (s. 16). POWER SETTINGS A.SHUT OFF...................... Ændrer [A.SHUT OFF]-indstillingen (s. 13). OTHER SETTINGS DEMO MODE................... Indstiller, om demonstrationen skal vises eller ej. CALIBRATION................... Kalibrerer berøringsskærmen. CTRL FOR HDMI.............. Indstiller, om tv’ets fjernbetjening skal benyttes, når kameraet er tilsluttet et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med HDMI-kablet (sælges separat). DROP SENSOR* 3 ............. Aktiverer eller deaktiverer faldsensoren. REC LAMP......................... Indstiller, hvorvidt REC LAMP lyser eller ej. REMOTE CTRL.................. Indstiller, hvorvidt den trådløse fjernbetjening skal bruges eller ej. * 1 HDR-CX550VE/XR550VE * 2 HDR-CX550E/CX550VE * 3 HDR-XR550E/XR550VE 60 DK

Sådan får du flere oplysninger fra "Handycam" Håndbog "Handycam" Håndbog er en brugervejledning, som er beregnet til at blive læst på en computerskærm. Det er meningen, at du skal læse i "Handycam" Håndbog, når du ønsker at vide mere om brugen af videokameraet. 1 For at installere "Handycam" Håndbog på en Windowscomputer skal du anbringe den medfølgende CD-ROM i computerens diskdrev. 2 Klik på [Håndbog] på den viste installationsskærm. Dobbeltklik på genvejsikonet på computerskærmen for at få vist "Handycam" Håndbog. Når du bruger en Macintosh, skal du åbne mappen [Handbook] – [DK] i CD-ROM’en og kopiere [Handbook.pdf]. Du skal bruge Adobe Reader for at læse "Handycam" Håndbog. Hvis du ikke har programmet, kan det hentes på Adobe Systemss websted: http://www.adobe.com/ Se "PMB Help" for at få flere oplysninger om den medfølgende software "PMB" (s. 37). 3 Klik på det ønskede sprog og videokameraets modelnavn [Installer], og følg anvisningerne til, hvordan du installerer "Handycam" Håndbog, på skærmen. Kameraets modelnavn står skrevet i bunden af videokameraet. Tilpasning af videokameraet DK 61