Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Seuraavat tilat

Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan tallennusvälineelle vielä kuvaamisen päätyttyä. Suojaa videokamera tänä aikana iskuilta ja tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta. Käyttövalo (s. 19) palaa tai välkkyy Tallennusvälineen kuvake LCD-näytön oikeassa yläkulmassa välkkyy Vihjeitä Lisätietoja videoiden tallennettavista ajoista on sivulla 69. Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painikkeen pohjaan (Dual Rec). Kun kamera tunnistaa kasvot, niiden ympärille tulee näkyviin valkoinen kehys ja kuvanlaatu optimoidaan automaattisesti kasvojen ympärillä ([FACE DETECTION]). Voit määrittää ensisijaiset kasvot koskettamalla kasvoja. Oletusasetuksen mukaan valokuva tallentuu automaattisesti, kun videokamera tunnistaa kohdehenkilön hymyn videota kuvattaessa (Smile Shutter). Voit tallentaa valokuvia kuvaamistasi videoista. Voit tarkastaa tallennusajan, jäljellä olevan kapasiteetin tms. valitsemalla (MENU) [Show others] [MEDIA INFO] ( [MANAGE MEDIA]-luokassa). Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun näyttö). Tästä voi kuitenkin aiheutua kuvien ylä-ja alareunojen sekä vasemman ja oikean reunan leikkaamista, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa. Tässä tapauksessa [GUIDEFRAME]-asetuksen arvoksi kannattaa valita [ON]. Lisäksi kuvat kannattaa kuvata näytön ulomman kehyksen mukaan. Jos haluat säätää LCD-paneelin kulmaa, avaa ensin LCD-paneeli 90 astetta videokameran suhteen () ja säädä sitten kulmaa (). 90 astetta (enintään) 90 astetta videokameraan 180 astetta (enintään) nähden Kun kuvaat vain etsimen avulla, vedä etsin ulos ja sulje LCD-näyttö. Jos etsimen ilmaisin näyttää epäselvältä, säädä etsimen sivulla olevaa vipua. [ STEADYSHOT]-oletusasetus on [ACTIVE]. 22 FI

Datakoodi kuvaamisen aikana Kuvauspäivämäärä ja-kellonaika, kuvausolot sekä koordinaatit (HDR-CX550VE/XR550VE) tallennetaan automaattisesti tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä kuvaamisen aikana. Voit kuitenkin tarkistaa ne toiston aikana valitsemalla [DATA CODE]. Näytä ne valitsemalla (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] ( [PLAYBACK]-luokassa) [DATA CODE] haluamasi asetus . Valokuvien ottaminen Oletusasetuksen mukaan valokuvat tallennetaan seuraavalle tallennusvälineelle. HDR-CX550E/CX550VE: sisäinen muisti HDR-XR550E/XR550VE: sisäinen kiintolevy Vihjeitä Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17. Paina MODE-painiketta, jotta (valokuva)-merkkivalo syttyy. LCD-näyttöön tulee valokuvatallennustila ja näytön kuvasuhteeksi muuttuu 4:3. Säädä tarkennus painamalla kevyesti PHOTO-painiketta ja paina sitten painike pohjaan. Voit ottaa kuvia myös koskettamalla LCD-näytössä. Tallennus/toisto Vilkkuu Palaa Kun katoaa näkyvistä, valokuva on tallennettu. FI 23