Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Levyn luominen yhdellä

Levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn) Huomautuksia Teräväpiirtolaatuisilla (HD) videoilla (oletusasetus) luodaan AVCHD-levy. tallennettu [ 40 FI Videokameralle kuvatut videot ja valokuvat, joita ei ole vielä tallennettu One Touch Disc Burn-toiminnolla, voidaan tallentaa automaattisesti levylle. Videot ja valokuvat tallennetaan levylle samalla kuvalaadulla, jolla ne on kuvattu. Et voi luoda AVCHD-levyä videoista, jotka on REC MODE]-asetuksen [HD FX]-valinnalla. Blu-ray-levyä ei voi luoda One Touch Disc Burn-toiminnolla. Jos haluat luoda vakiolaatuisen (STD) levyn teräväpiirto (HD)-videoista, tuo ensin videot tietokoneelle (s. 41) ja luo sitten vakiolaatuinen (STD) levy (s. 43). Asenna ”PMB”-ohjelma etukäteen (s. 35) mutta elä käynnistä ”PMB”-ohjelmaa. Kytke ensin videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 12). Videokameran One Touch Disc Burntoiminnolla voi tallentaa vain sisäiselle tallennusvälileelle kuvattuja videoita ja valokuvia. 1 Käynnistä tietokone ja laita käyttämätön levy DVD-asemaan. Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 39. Jos jokin muu ohjelma kuin ”PMB” käynnistyy automaattisesti, sulje se. 2 Kytke videokameraan virta ja yhdistä se tietokoneeseen vakiovarusteisiin sisältyvällä USBkaapelilla. 3 Paina (DISC BURN)-painiketta. 4 Noudata tietokoneen näytölle tulevia ohjeita. Huomautuksia Videoita ja valokuvia ei tallenneta tietokoneelle, kun suoritat One Touch Disc Burn-toiminnon.

Videoiden ja valokuvien tuominen tietokoneelle Videokameralle kuvattuja videoita ja valokuvia voidaan tuoda tietokoneelle. Kytke ensin tietokoneeseen virta. 3 Valitse [Import]. Katso lisätietoja ”PMB Help”-ohjeesta (s. 37). Huomautuksia Kytke ensin videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla (s. 12). 1 Kytke videokameraan virta ja yhdistä se tietokoneeseen vakiovarusteisiin sisältyvällä USBkaapelilla. Videot ja valokuvat tuodaan tietokoneelle. Kun toimenpide on valmis, ”PMB”- näyttö tulee esille. Videokameran näyttöön tulee [USB SELECT]-näyttö. 2 Kosketa videokameran näytöllä tallennusvälinettä, joka sisältää tallennettavat kuvat. [ USB CONNECT]: sisäinen muisti [ USB CONNECT]: sisäinen kiintolevy [ USB CONNECT]: muistikortti Näytettävät tallennusvälineet vaihtelevat mallin mukaan. Jos [USB SELECT]-näyttö ei tule näkyviin, kosketa (MENU) [Show others] [USB CONNECT] ( [OTHERS]-luokassa). Tietokoneen näytölle tulee tuontiikkuna. Vihjeitä Voit viedä teräväpiirto (HD)-videoita tietokoneelta videokameraan. Katso lisätietoja ”PMB Help”-ohjeesta (s. 37). Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella FI 41