Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

AVCHD-levyn luominen

AVCHD-levyn luominen 42 FI Voit luoda AVCHD-levyn kokoamalla teräväpiirto (HD)-videoita, jotka on aikaisemmin tuotu tietokoneelle (s. 41). Tässä osassa selitetään teräväpiirto (HD)- videon tallentaminen DVD-levylle. 1 Käynnistä tietokone ja laita käyttämätön levy DVD-asemaan. Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 38. Jos jokin muu ohjelma kuin ”PMB” käynnistyy automaattisesti, sulje se. 2 Käynnistä ”PMB” (s. 37). 3 Valitse [Calendar] tai [Index] ikkunan vasemmalla reunalla ja valitse päivämäärä tai kansio. Valitse sitten teräväpiirto (HD)- videot. Teräväpiirto (HD)-videoiden merkkinä on . Et voi tallentaa valokuvia levylle. Jos haluat valita useita videoita, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta pienoiskuvia. 4 Valitse ikkunan yläreunasta [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Videoiden valintaikkuna tulee näytölle. Jos haluat lisätä videoita jo valittuihin, valitse videot pääikkunassa ja vedä ne videoiden valintaikkunaan. 5 Luo levy noudattamalla tietokoneen näytölle tulevia ohjeita. Levyn luominen voi kestää kauan. AVCHD-levyn toistaminen tietokoneella Voit toistaa AVCHD-levyjä käyttämällä ”Player for AVCHD”-ohjelmaa, joka asennetaan yhdessä ”PMB”-ohjelman avulla. Käynnistä ”Player for AVCHD” valitsemalla [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Katso käyttöohjeet ”Player for AVCHD”- ohjelman ohjeesta. Tietokoneympäristöstä riippuen videoiden toisto ei ehkä ole häiriötöntä.

Blu-ray-levyn luominen Voit luoda Blu-ray-levyn sellaisen teräväpiirto (HD)-videon kanssa, joka on aikaisemmin tuotu tietokoneelle (s. 41). Jotta Blu-ray-levyn voi luoda, BD Add-on Software-apuohjelman ”PMB”- ohjelmaa varten pitää olla asennettuna. Valitse [BD Add-on Software] ”PMB”- ohjelman asennusnäytöltä ja asenna tämä apuohjelma seuraamalla näytölle tulevia ohjeita. Kytke tietokone Internetiin, kun asennat [BD Add-on Software]-apuohjelman. Vakiolaatuisen (STD) levyn luominen toistettavaksi tavallisilla DVDsoittimilla Voit luoda vakiolaatuisen (STD) levyn valitsemalla videoita, jotka on aikaisemmin tuotu tietokoneelle (s. 41). Huomautuksia Voit valita teräväpiirto (HD)-videoita lähteiksi: Kuvalaatu kuitenkin muunnetaan teräväpiirtolaadusta (HD) vakiolaaduksi (STD). Videoiden kuvalaadun muuntaminen kestää kauemmin kuin videoiden varsinainen kuvaaminen kesti. Laita käyttämätön Blu-ray-levy levyasemaan ja valitse [Create Blu-ray Disc (HD)] vaiheessa 4 kohdassa ”AVCHD-levyn luominen” (s. 42). Muut toimenpiteet ovat samat kuin luotaessa AVCHD-levyä. Tietokoneen on tuettava Blu-ray-levyjen luomista. BD-R (ei-uudelleenkirjoitettava)-ja BD-RE (uudelleenkirjoitettava)-tallennusvälineitä voi käyttää Blu-ray-levyjen luomiseen. Kummankaan tyyppiseen levyyn ei voi lisätä sisältöä levyn luonnin jälkeen. 1 Käynnistä tietokone ja laita käyttämätön levy DVD-asemaan. Lisätietoja käytettävistä levytyypeistä on sivulla 38. Jos jokin muu ohjelma kuin ”PMB” käynnistyy automaattisesti, sulje se. 2 Käynnistä ”PMB” (s. 37). 3 Valitse [Calendar] tai [Index] ikkunan vasemmalla reunalla ja valitse päivämäärä tai kansio. Valitse sitten videot. Teräväpiirto (HD)-videoiden merkkinä on . Jos haluat valita useita videoita, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta pienoiskuvia. Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella FI 43