Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Videokameran

Videokameran mukauttaminen Valikoiden käyttäminen Valikkoja käyttämällä voit suorittaa hyödyllisiä toimintoja ja muuttaa eri asetuksia. Voit nauttia videokameran käytöstä, kun hyödynnät valikkoja oikein. Videokamerassa on valikkovaihtoehtoja kahdeksessa valikkoluokassa. MANUAL SETTINGS (kuvausolosuhdeasetukset) s. 57 SHOOTING SET (mukautetun kuvauksen asetukset) s. 57 PHOTO SETTINGS (valokuvien tallennusasetukset) s. 58 PLAYBACK (toistoasetukset) s. 58 EDIT (muokkausasetukset) s. 58 OTHERS (muut toiminnot) s. 59 MANAGE MEDIA (tallennusvälineiden asetukset) s. 59 GENERAL SET (muut asetukset) s. 60 Valikkovaihtoehdot kuvataan tarkemmin oppaassa ”Handycam”-käsikirja. Valikkojen asettaminen / : valikkoluettelo siirtyy luokasta toiseen. / : valikkoluettelo siirtyy 4 kohteen läpi kerralla. voit selata valikkoluetteloa koskettamalla painikkeita ja vetämällä näyttöä. valitun luokan kuvake näytetään oranssina. Kun kosketat , näytölle palaa MY MENU-ruutu. Kosketa (MENU). Kosketa [Show others] MY MENU-näytössä. Seuraavalla sivulla on lisätietoja MY MENU-näytöstä. Voit muuttaa näyttöä koskettamalla näytön vasemman puolen keskiosaa. Kosketa muutettavaa valikkokohtaa. Kun asetus on muutettu, kosketa -painiketta. Lopeta valikon asetusten asettaminen koskettamalla . Palaa edelliseen valikkonäyttöön koskettamalla . 54 FI ei ehkä näy valikkokohdasta riippuen.

Huomautuksia Kaikkia valikkokohteita ei ehkä voi asettaa kaikissa tallennus-ja toistotilanteissa. Harmaina näkyvät valikon kohteet eivät ole käytettävissä. Vihjeitä Videokameran tila muuttuu toisto-tai tallennustilaksi (video/valokuva) muutettavien valikkokohteiden mukaan. MY MENU-toiminnon käyttäminen Voit helpottaa valikkokohtien käyttöä rekisteröimällä useimmin tarvitsemasi kohdat MY MENU-valikkoon. Voit tallentaa enintään 6 valikkokohdetta kuhunkin MY MENU-valikkoon MOVIE-, PHOTO-ja PLAYBACK-luokissa. Esimerkki: [SPOT MTR/FCS]-kohdan poistaminen ja [ FADER]-kohdan rekisteröiminen Kosketa (MENU). Kosketa [MY MENU SETTING]. Kosketa [MOVIE]. Kosketa [SPOT MTR/FCS]. Kosketa . Kosketa [ FADER] ( [MANUAL SETTINGS]-luokassa). Kun MY MENU tulee esille, kosketa . Rekisteröi valikkokohtia MY MENU-valikkoon toistamalla edellä mainitut vaiheet ja nauti ”Handycam”-kamerasi käytöstä. Videokameran mukauttaminen Vihjeitä Kun on kytketty ulkoinen tallennusväline, esille tulee erityinen MY MENU-valikko. FI 55