Views
3 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

OPTION MENU-valikon

OPTION MENU-valikon käyttäminen OPTION MENU näyttää samanlaiselta kuin pikavalikko, joka avataan tietokoneessa napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Kun näkyy näytön oikeassa alakulmassa, voit käyttää OPTION MENU-valikkoa. Kun kosketat -painiketta, valikkokohteet, joita voit tilanteessa muuttaa, tulevat esille. Valikkokohta Kieleke Kosketa (OPTION). Muuta asetusta koskettamalla haluamaasi välilehteä valikkokohtaa. Kun asetus on valmis, kosketa -painiketta. Huomautuksia 56 FI Harmaina näkyvät valikon kohteet eivät ole käytettävissä. Kun haluamasi valikkokohta ei ole näytössä, kosketa jotakin muuta välilehteä. (Esillä ei välttämättä ole yhtään välilehteä.) Näytössä näkyvät välilehdet ja toiminnot määräytyvät videokameran kulloisenkin tallennus-/toistotilan mukaan.

Valikkoluettelot (MANUAL SETTINGS)-luokka SCENE SELECTION................... Valitsee kohtaustyyppiin sopivan kuvausasetuksen, kuten yönäkymän tai hiekkarannan. FADER.................................... Häivyttää kohtauksen alun tai lopun. WHITE BAL................................. Säätää väritasapainon kuvausympäristön kirkkauden mukaan. SPOT MTR/FCS.......................... Säätää valitun kohteen kirkkauden ja tarkennuksen samanaikaisesti. SPOT METER.............................. Säätää kuvan kirkkauden näytöllä kosketettavaan kohteeseen sopiviksi. SPOT FOCUS.............................. Tarkentaa näytöllä kosketettavaan kohteeseen. EXPOSURE.................................. Säätää videoiden ja valokuvien kirkkauden. FOCUS......................................... Tarkentaa manuaalisesti. TELE MACRO............................. Kuvaa kohteen tarkennettuna sumeaa taustaa vasten. AE SHIFT..................................... Säätää valotusaikaa. WB SHIFT.................................... Säätää valkotasapainon manuaalisesti. GOLF SHOT................................ Jakaa kaksi sekuntia nopeaa liikettä kuviin, jotka tallennetaan sitten videona ja valokuvina. SMTH SLW REC......................... Tallentaa nopeasti liikkuvat kohteet hidastettuna. (SHOOTING SET)-luokka / SET............................. Asettaa kuvalaadun videoiden tallentamista, toistoa tai muokkausta varten. REC MODE............................ Asettaa tilan videoiden tallentamista varten. Nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen suositellaan korkeaa kuvalaatua. GUIDEFRAME............................ Näyttää kehyksen, jonka avulla voit tarkistaa kohteen vaaka-tai pystysuuntaisuuden. STEADYSHOT...................... Asettaa SteadyShot-toiminnon videoita kuvattaessa. CONVERSION LENS................. Asettaa kiinnitetyn lisäobjektiivin (myydään erikseen) tyypin. Optimoi SteadyShot-toiminnon ja tarkennuksen kiinnitetyn objektiivin mukaan. LOW LUX..................................... Kuvaa kirkkaita värejä hämärässä. FACE DETECTION..................... Säätää kasvojen kuvalaadun automaattisesti. PRIORITY SETTING.................. Valitsee ensisijaisen kohteen kasvojen tunnistukselle ja hymyn tunnistukselle. SMILE DETECTION................... Ottaa automaattisesti kuvan, kun tunnistetaan hymy. SMILE SENSITIVITY.................. Asettaa hymyn tunnistuksen herkkyyden. AUDIO REC SET BLT-IN ZOOM MIC.......... Tallentaa kuvaamasi videon äänet täyteläisinä ja zoomaukseen sopivina. MICREF LEVEL................. Asettaa mikrofonin viitetason. AUDIO MODE.................. Asettaa äänen tallennusmuodon (5,1-kanavainen tilaääni/2-kanavainen stereo). OTHER REC SET DIGITAL ZOOM.......... Asettaa digitaalisen zoomauksen maksimitason, jolla voidaan lisätä zoomausta optisesta zoomauksesta. AUTO BACK LIGHT......... Säätää taustavalaistujen kohteiden valotuksen automaattisesti. FI 57 Videokameran mukauttaminen