Views
2 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

DIAL

DIAL SETTING.................. Liittää toiminnon MANUAL-säätimeen (s. 25). NIGHTSHOT LIGHT........ Lähettää infrapunavaloa käytettäessä NightShot-toimintoa. X.V.COLOR.................. Tallentaa laajemman värialueen. WIDE SELECT............. Asettaa vakiokuvanlaadulla (STD) kuvattavien kuvien kuvasuhteen. (PHOTO SETTINGS)-luokka SELF-TIMER.......................... Asettaa itselaukaisimen, kun videokamera on valokuvatilassa. IMAGE SIZE.......................... Asettaa valokuvan koon. STEADYSHOT...................... Asettaa SteadyShot-toiminnon valokuvia kuvattaessa. FLASH MODE............................ Asettaa salaman laukaisutavan. FLASH LEVEL............................. Asettaa salaman kirkkauden. REDEYE REDUC......................... Estää punasilmäisyyden kuvattaessa salaman kanssa. FILE NO........................................ Asettaa tiedostojen numeroinnin. (PLAYBACK)-luokka VISUAL INDEX........................... Näyttää tallennetut kuvat pienoiskuvina (s. 26). VIEW IMAGES DATE INDEX..................... Ottaa käyttöön kuvien päivämäärähaun. MAP* 1 ............................ Näyttää Map Index-näytön, jossa videoita ja valokuvia voi hakea kuvauspaikan perusteella. FILM ROLL.................. Näyttää ja toistaa kohtaukset tietyin välein. FACE.............................. Näyttää ja toistaa kasvokohtaukset. PLAYLIST..................................... Näyttää ja toistaa videoiden toistoluettelon. HIGHLIGHT............................ Valitsee tietyn määrän lyhyitä kohtauksia ja toistaa ne yhdessä musiikin ja visuaalisten tehosteiden kanssa. SCENARIO............................. Toistaa Highlight-toistossa valitun suosikkimallin. PLAYBACK SET / SET.................... Asettaa kuvalaadun videoiden tallentamista, toistoa tai muokkausta varten. DATA CODE...................... Näyttää yksityiskohtaiset kuvaustiedot toiston aikana. (EDIT)-luokka DELETE DELETE......................... Poistaa videoita. DELETE......................... Poistaa valokuvia. SCENARIO ERASE ERASE................................. Poistaa Highlight-toistossa tallennettuja malleja. ERASE ALL........................ Poistaa kaikki Highlight-toistossa tallennetut mallit. PROTECT PROTECT..................... Suojaa videon poistolta. PROTECT..................... Suojaa valokuvan poistolta. DIVIDE................................... Jakaa videoita. PHOTO CAPTURE..................... Tallentaa valokuvia halutuista videokohtauksista. 58 FI

MOVIE DUB DUB by select.................. Valitsee ja kopioi videoita. DUB by date..................... Kopioi kaikki tietyn päivämäärän videot. DUB ALL/ DUB ALL.................... Kopioi kaikki soittoluettelon tallennetut videot. PHOTO COPY COPY by select................ Valitsee ja kopioi valokuvia. COPY by date.................. Kopioi kaikki tietyn päivämäärän valokuvat. PLAYLIST EDIT ADD/ ADD........ Lisää videoita soittoluetteloon. ADD by date/ ADD by date............ Lisää kaikki samana päivänä tallennetut videot soittoluetteloon yhtä aikaa. ERASE/ ERASE......................... Poistaa videoita soittoluettelosta. ERASE ALL/ ERASE ALL................. Poistaa kaikki videot soittoluettelosta. MOVE/ MOVE.... Vaihtaa soittoluettelon videoiden järjestyksen. (OTHERS)-luokka YOUR LOCATION* 1 ............. Näyttää nykyisen sijainnin kartalla. USB CONNECT USB CONNECT* 2 ....... Kytkee sisäisen muistin USB-yhteydellä. USB CONNECT* 3 ....... Kytkee sisäisen kiintolevyn USB-yhteydellä. USB CONNECT.......... Kytkee muistikortin USB-yhteydellä. DISC BURN........................ Mahdollistaa kuvien tallentamisen levylle painamalla (DISC BURN)- painiketta (s. 40). TV CONNECT Guide................ Näyttää kytketyn televisiotyypin mukaisen kytkentätavan (s. 29). MUSIC TOOL EMPTY MUSIC................. Poistaa musiikkitiedostot. DOWNLOAD MUSIC...... Lataa musiikkitiedostot, joita voidaan käyttää Highlight-toiston kanssa. BATTERY INFO.......................... Näyttää akkutiedot. (MANAGE MEDIA)-luokka MEDIA SETTINGS MOVIE MEDIA SET......... Asettaa videoiden tallennusvälineen (s. 17). PHOTO MEDIA SET........ Asettaa valokuvien tallennusvälineen (s. 17). MEDIA INFO............................... Näyttää tallennusvälineen tiedot kuten vapaan levytilan. MEDIA FORMAT INT. MEMORY* 2 ............... Poistaa kaikki tiedot sisäisestä muistista. HDD* 3 ................................. Poistaa kaikki tiedot sisäisestä kiintolevystä. MEMORY CARD.............. Poistaa kaikki tiedot muistikortilta. Videokameran mukauttaminen FI 59