Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Puteţi încărca

Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video. Note Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V. 1 Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD după repoziţionarea vizorului. 2 Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când acesta face clic. 3 Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la sursa de c.a. Aliniaţi semnul de pe conectorul de c.c. cu cel de pe mufa DC IN. Ledul /CHG (bliţ/încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul /CHG (bliţ/ încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. 4 Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la mufa DC IN a camerei video. Sugestii Consultaţi pagina 70 pentru a afla durata de înregistrare şi de redare. Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu ajutorul indicatorului din colţul stânga sus al ecranului LCD. Pentru a scoate acumulatorul Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi acumulatorul (). 12 RO

Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”. Chiar dacă acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat. Note despre acumulator Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., repoziţionaţi vizorul, închideţi ecranul LCD şi asiguraţi-vă că ledurile (Film)/ (Foto) (pag. 20) şi ledul de acces (pag. 19) sunt stinse. Ledul /CHG (bliţ/încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele condiţii: Acumulatorul nu este montat corect. Acumulatorul este deteriorat. Temperatura acumulatorului este scăzută. Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc călduros. Temperatura acumulatorului este ridicată. Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros. Atunci când ataşaţi o lumină video (se vinde separat), se recomandă să utilizaţi un acumulator NP-FV70 sau NP-FV100. Nu vă recomandăm să utilizaţi modelul NP-FV30 împreună cu camera video, deoarece acesta permite durate reduse de înregistrare şi de redare. În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 5 minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([OPRIRE AUTO.]). Pregătirea Note despre adaptorul de c.a. Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video. Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier. Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice. Acest lucru poate cauza defecţiuni. Încărcarea acumulatorului în străinătate Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat împreună cu camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a. Nu folosiţi un transformator electric de tensiune. RO 13