Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Atingeţi [DA] pe

Atingeţi [DA] pe ecranul Pentru a reda un disc pe DVD writer camerei video. Pentru a crea un alt disc cu acelaşi conţinut, introduceţi un disc nou şi atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC IDENTIC]. După terminarea operaţiei, atingeţi [IEŞIRE] [TERM.] pe ecranul camerei video. Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de Deconectaţi cablul USB de la camera alimentare la mufa DC IN a camerei video. video şi la sursa de c.a. (pag. 13). Note Porniţi camera video şi conectaţi Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni dispozitivul DVD writer la mufa atunci când creaţi un disc. (USB) a camerei video cu ajutorul Opriţi camera video cablului USB al dispozitivului DVD Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a. writer. Supuneţi camera video şocurilor mecanice sau vibraţiilor Puteţi reda filme pe ecranul televizorului conectând camera video la un televizor Scoateţi cartela de memorie din camera video (pag. 29). Înainte de a şterge filmele din camera video, redaţi discul creat pentru a vă asigura că Introduceţi un disc creat în DVD writer. duplicarea a fost efectuată corect. Filmele de pe disc apar sub forma Dacă [Eşuată.] sau [SCRIERE DISC eşuată.] VISUAL INDEX pe ecranul camerei apare pe ecran, introduceţi un alt disc în DVD video. writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC Apăsaţi pe butonul de redare de pe DVD BURN. writer. Sugestii De asemenea, puteţi utiliza ecranul Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor camerei video. care urmează să fie inscripţionate prin operaţia Atingeţi [TERM.] [SCOATERE DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului, DISC] pe ecranul camerei video şi crearea discului se va opri în momentul în care scoateţi discul după finalizarea operaţiei. se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de Atingeţi şi deconectaţi cablul USB. pe disc să fie întrerupt. Durata de creare a discului pentru duplicarea Pentru a reda un disc pe un DVD player filmelor până la atingerea limitei dimensiunii obişnuit acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de modul de înregistrare sau de numărul de scene, Selectaţi calitatea standard a imaginii (STD) poate dura mai mult. De asemenea, dacă o pe ecran pentru a selecta calitatea imaginii calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este pentru discul care urmează a fi creat la transformată în calitate a imaginii de definiţie pasul 2 din capitolul „Pentru a particulariza standard (STD), conversia calităţii imaginii un disc cu OPŢ.SCRIERE DISC”. durează mai mult decât înregistrarea efectivă. 50 RO

Sugestii Dacă nu puteţi reda discuri create cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) pe niciun aparat de redare DVD, conectaţi camera video la DVD writer şi redaţi din nou. Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu un DVD writer etc., diferit de DVDirect Express Utilizaţi cablul USB pentru a conecta camera video la un dispozitiv de creare a discurilor compatibil cu filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD), cum ar fi un DVD writer Sony. Consultaţi, de asemenea, manualele de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul ce urmează a fi conectat. Note Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru această operaţie (pag. 13). Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni. Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la mufa DC IN a camerei video şi la sursa de c.a. (pag. 13). Porniţi camera video şi conectaţi un DVD writer etc. la mufa (USB) a camerei video cu ajutorul cablului USB (furnizat). Va apărea ecranul [SELECTARE USB] pe ecranul camerei video. Dacă nu apare ecranul [SELECTARE USB], atingeţi (MENU) [Afişaţi altele] [CONECTARE USB] (din categoria [ALTELE]). Atingeţi suportul de înregistrare care conţine imaginile de pe ecranul camerei video. [ CONECT.USB]: Memorie internă [ CONECT.USB]: Hard disk intern [ CONECT.USB]: Cartelă de memorie Suportul de înregistrare afişat diferă în funcţie de model. Înregistraţi filmele pe dispozitivul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualele de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul ce urmează a fi conectat. După terminarea operaţiei, atingeţi [TERM.] [DA] pe ecranul camerei video. Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern RO 51

 • Page 1 and 2:

  4-170-539-52(1) HDR-CX550E/CX550VE/

 • Page 3 and 4:

  Anmärkning för kunder i de lände

 • Page 5 and 6:

  Rikta inte kameran direkt mot solen

 • Page 7 and 8:

  Anmärkningar om bruk Gör inget a

 • Page 9 and 10:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 11 and 12:

  Komma igång Steg 1: Ladda batterie

 • Page 13 and 14:

  Använda ett vägguttag som strömk

 • Page 15 and 16:

  Noteringar Datum och tid visas int

 • Page 17 and 18:

  Steg 3: Förbereda inspelningsmedia

 • Page 19 and 20:

  Öppna skyddet och sätt i minnesko

 • Page 21 and 22:

  Spela in filmer Tryck på START/STO

 • Page 23 and 24:

  Informationskod under inspelning In

 • Page 25 and 26:

  Justera för tagningsförhållanden

 • Page 27 and 28:

  : Visar filmer som har spelats in f

 • Page 29 and 30:

  Spela upp bilder på en TV Anslutni

 • Page 31 and 32:

  Om den anslutna enheten kan hantera

 • Page 33 and 34:

  Välj inspelningsdatum för önskad

 • Page 35 and 36:

  * 1 Standardinstallation krävs. Dr

 • Page 37 and 38:

  Starta PMB (Picture Motion Browser)

 • Page 39 and 40:

  Skivor du kan använda med ”PMB

 • Page 41 and 42:

  Importera filmer och foton till en

 • Page 43 and 44:

  Skapa en Blu-ray-skiva Du kan skapa

 • Page 45 and 46:

  Spara bilder med en extern enhet Sp

 • Page 47 and 48:

  Spela upp bilder från det externa

 • Page 49 and 50:

  Sätt in en oanvänd skiva i DVDbr

 • Page 51 and 52:

  Spela upp en skiva på en vanlig DV

 • Page 53 and 54:

  Anslut videokameran till inspelning

 • Page 55 and 56:

  När du gjort alla inställningar p

 • Page 57 and 58:

  Menylistor kategorin (MANUAL SETTIN

 • Page 59 and 60:

  DUB ALL/ DUB ALL...................

 • Page 61 and 62:

  Få detaljerad information från Br

 • Page 63 and 64:

  Inspelningsmediet är fullt. Radera

 • Page 65 and 66:

  Linda inte in videokameran i t.ex.

 • Page 67 and 68:

  Objektiv: G objektiv 10 (Optisk)*

 • Page 69 and 70:

  Standardupplöst bildkvalitet (STD)

 • Page 71 and 72:

  Snabbreferens Skärmindikatorer Upp

 • Page 73 and 74:

  Active Interface Shoe Active Interf

 • Page 75 and 76:

  Sakregister A A/V-kabel............

 • Page 77 and 78:

  OBS! De elektromagnetiske felter ve

 • Page 79 and 80:

  Du må ikke rette videokameraet mod

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger om brugen Du må ikk

 • Page 83 and 84:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 85 and 86:

  Kom godt i gang Trin 1: Opladning a

 • Page 87 and 88:

  Bemærkninger om batteriet Når du

 • Page 89 and 90:

  Bemærkninger Datoen og klokkeslæ

 • Page 91 and 92:

  Trin 3: Klargøring af optagemediet

 • Page 93 and 94:

  "Memory Stick PRO Duo"-medier, "Mem

 • Page 95 and 96:

  Optagelse af film Tryk på START/ST

 • Page 97 and 98:

  Datakode under afspilning Optagedat

 • Page 99 and 100:

  Justering efter optageforhold Optag

 • Page 101 and 102:

  : Viser den forrige/næste film. S

 • Page 103 and 104:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 105 and 106:

  Ved tilslutning via A/Vforbindelses

 • Page 107 and 108:

  Tryk på / for at vælge optagedato

 • Page 109 and 110:

  * 2 64-bit versioner og Starter (Ed

 • Page 111 and 112:

  Sådan startes PMB (Picture Motion

 • Page 113 and 114:

  Diske, som kan bruges med "PMB" Du

 • Page 115 and 116:

  Import af film og billeder til en c

 • Page 117 and 118:

  Oprettelse af en Blu-ray-disk Du ka

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder med en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Du kan afspille film i HD-kvalitet

 • Page 123 and 124:

  Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen

 • Page 125 and 126:

  Slut vekselstrømsadapteren og netl

 • Page 127 and 128:

  Hvis du vil optage dato/klokkeslæt

 • Page 129 and 130:

  Tryk på Tryk på Tryk på , når

 • Page 131 and 132:

  Oversigt over menuer Kategorien (MA

 • Page 133 and 134:

  DUB by date..................... Ov

 • Page 135 and 136:

  Sådan får du flere oplysninger fr

 • Page 137 and 138:

  Det samlede antal filmsekvenser ell

 • Page 139 and 140:

  Du må ikke pakke videokameraet ind

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  Forventet optagetid for film på de

 • Page 145 and 146:

  Hurtig reference Skærmindikatorer

 • Page 147 and 148:

  Indbygget mikrofon Blitz Objektiv

 • Page 149 and 150:

  Indeks A A/V-forbindelseskabel.....

 • Page 151 and 152:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 153 and 154:

  Tietoja kieliasetuksesta Toimintoj

 • Page 155 and 156:

  Pudotuksen tunnistin (HDR-XR550E/ X

 • Page 157 and 158:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 159 and 160:

  Aloittaminen Vaihe 1: Akun lataamin

 • Page 161 and 162:

  Huomautuksia akusta Ennen kuin irr

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia Päivämäärä ja ke

 • Page 165 and 166:

  Vaihe 3: Tallennusvälineen valmist

 • Page 167 and 168:

  ”Memory Stick PRO Duo”, puolet

 • Page 169 and 170:

  Videoiden kuvaaminen Aloita kuvaami

 • Page 171 and 172:

  Datakoodi kuvaamisen aikana Kuvausp

 • Page 173 and 174:

  Säätäminen kuvausolosuhteita var

 • Page 175 and 176:

  Näyttää näytön hakemistotyypin

 • Page 177 and 178:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 179 and 180:

  Kun liitetty laite tukee 5,1-kanava

 • Page 181 and 182:

  Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] [ DE

 • Page 183 and 184:

  * 2 64-bittisiä versioita ja Start

 • Page 185 and 186:

  PMB (Picture Motion Browser)- ohjel

 • Page 187 and 188:

  Levyt, joita voi käyttää ”PMB

 • Page 189 and 190:

  Videoiden ja valokuvien tuominen ti

 • Page 191 and 192:

  Blu-ray-levyn luominen Voit luoda B

 • Page 193 and 194:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 195 and 196:

  Levyn luominen DVDtallentimella Ulk

 • Page 197 and 198:

  Paina (DISC BURN)-painiketta DVD-ta

 • Page 199 and 200:

  Kytke videokameraan virta ja liitä

 • Page 201 and 202:

  Jos et halua näytön ilmaisimien (

 • Page 203 and 204:

  Huomautuksia Kaikkia valikkokohtei

 • Page 205 and 206:

  Valikkoluettelot (MANUAL SETTINGS)-

 • Page 207 and 208:

  MOVIE DUB DUB by select............

 • Page 209 and 210:

  Yksityiskohtaisten tietojen hakemin

 • Page 211 and 212:

  Tallennusväline on täynnä. Poist

 • Page 213 and 214:

  Älä pidä videokameraa kääritty

 • Page 215 and 216:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 217 and 218:

  Kuvaamisolot: [ REC MODE]-asetuksen

 • Page 219 and 220:

  SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC

 • Page 221 and 222:

  Osat ja säätimet Ilmaisin Merkit

 • Page 223 and 224: HDR-CX550E/CX550VE Zoomausvipu /C
 • Page 226 and 227: Citiţi mai întâi aceste informa
 • Page 228 and 229: Elemente furnizate Cifrele din ( )
 • Page 230 and 231: Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu
 • Page 232 and 233: Operaţiuni Pregătirea (pag. 11) P
 • Page 234 and 235: Salvarea imaginilor pe un suport ex
 • Page 236 and 237: Puteţi încărca acumulatorul „I
 • Page 238 and 239: Pasul 2: Pornirea camerei şi setar
 • Page 240 and 241: Puteţi schimba afişajele de pe ec
 • Page 242 and 243: Suportul de înregistrare este schi
 • Page 244 and 245: Înregistrare/Redare Înregistrare
 • Page 246 and 247: Dacă datele sunt în curs de scrie
 • Page 248 and 249: Sugestii Puteţi verifica pe ecran
 • Page 250 and 251: Redarea cu camera video În setarea
 • Page 252 and 253: În setarea implicită, este preîn
 • Page 254 and 255: Atingeţi [DA]. Atunci când este
 • Page 256 and 257: Folosirea corectă a camerei video
 • Page 258 and 259: Salvarea filmelor şi a fotografiil
 • Page 260 and 261: Selectaţi ţara sau regiunea. Sel
 • Page 262 and 263: Selectarea metodei de creare a unui
 • Page 264 and 265: Crearea unui disc printr-o singură
 • Page 266 and 267: Crearea unui disc AVCHD clic p
 • Page 268 and 269: 4 În partea de sus a imaginii, da
 • Page 270 and 271: Acest ecran va apărea doar dacă s
 • Page 272 and 273: Aparat DVD obişnuit Crearea unui d
 • Page 276 and 277: Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (
 • Page 278 and 279: Particularizarea camerei video Util
 • Page 280 and 281: Utilizarea funcţiei OPTION MENU OP
 • Page 282 and 283: ZOOM DIGITAL.......... Setează niv
 • Page 284 and 285: INFO.MEDIU.........................
 • Page 286 and 287: Obţinerea informaţiilor detaliate
 • Page 288 and 289: Camera video înregistrează în ac
 • Page 290 and 291: Măsuri de precauţie Despre utiliz
 • Page 292 and 293: Sistem Format semnal: PAL color, st
 • Page 294 and 295: Acumulator reîncărcabil NP-FV50 T
 • Page 296 and 297: Despre mărcile comerciale „Hand
 • Page 298 and 299: Componente şi butoane Indicator Se
 • Page 300 and 301: Buton PHOTO (23) HDR-CX550E/CX550V