Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Typer

Typer av anslutningskablar mellan videokameran och TV:n Anslutning till en högupplöst TV A/V-komponentkabel (medföljer) (Grön) Y (Blå)PB/CB (Röd)PR/CR (Vit) (Röd) HDMI-kabel (säljs separat) Anslutning till en icke högupplöst 16:9-TV (bredbild) eller en 4:3-TV A/V-komponentkabel (medföljer) (Grön) Y (Blå)PB/CB (Röd)PR/CR (Vit) (Röd) A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat) (Vit) (Röd) (Gul) A/V-kabel (medföljer) (Gul) (Vit) (Röd) 30 SE När du ansluter till TV:n via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 o.s.v.). Ställa in bildproportionerna enligt den anslutna TV:n (16:9/4:3) Ställ [TV TYPE] på [16:9] eller [4:3] beroende på vilken TV du använder. Om du har en mono-TV (om TV:n bara har en enda ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita kontakten (vänster kanal) eller den röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. När du ansluter med A/Vkomponentkabel Om du endast ansluter komponentvideokontakter sänds inga ljudsignaler ut. Anslut de vita och röda kontakterna för att sända ut ljudsignaler. När du ansluter med HDMI-kabel Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen. Använd en kabel med HDMI mini-kontakt i ena änden (för videokameran) och en kontakt som lämpar sig för anslutning till TV:n i den andra änden. Upphovsrättsskyddade bilder kan inte sändas ut via HDMI OUT-kontakten på videokameran. Det kan finnas vissa TV-apparater som inte fungerar som de ska (du får t.ex. inget ljud eller ingen bild) med den här anslutningen. Anslut inte videokamerans HDMI OUTkontakt till en extern enhets HDMI OUT-kontakt eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

Om den anslutna enheten kan hantera 5,1- kanaligt surroundljud spelas högupplösta (HD) filmer automatiskt upp med 5,1- kanaligt surroundljud. Ljudet för filmer med standardupplösning (STD) konverteras till 2 kanaler (vanlig stereo). När du ansluter med A/V-kabel med S VIDEO När S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) är ansluten sänds inga ljudsignaler ut. Om du vill sända ut ljudsignaler ansluter du de vita och röda kontakterna till ljudingången på TV:n. Den här anslutningen ger bilder med högre upplösning jämfört med A/V-kabeln. Noteringar Om du tänker spela upp filmer med standardupplösning (STD) på en 4:3-TV som inte kan hantera 16:9-signaler, spelar du in filmerna med bildproportionerna 4:3. Peka på (MENU) [Show others] [OTHER REC SET] (i kategorin [SHOOTING SET]) [ WIDE SELECT] [4:3] (sid. 58). Om TV:n/videobandspelaren har en 21- stiftsadapter (EUROCONNECTOR) Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat) för att se de uppspelade bilderna. TV/ Videobandspelare Om ”PhotoTV HD” Den här videokameran är kompatibel med standarden ”PhotoTV HD”. ”PhotoTV HD” tillåter mycket detaljerad och fotolik avbildning av subtila texturer och färger. Genom att ansluta Sony:s PhotoTV HDkompatibla enheter med en HDMI-kabel* eller A/V-komponentkabel**, kan en helt ny värld av foton åtnjutas i hisnande full HD-kvalitet. * TV:n kommer automatiskt att ändra till lämpligt läge när foton visas. ** Du måste ställa in TV:n för detta. Mer information finns i bruksanvisningen till dinPhotoTV HD-kompatibla TV. Inspelning/Uppspelning Tips! Om du ansluter videokameran till en TV med hjälp av mer än en typ av kabel för att visa bilder, prioriteras TV-ingångarna enligt följande: HDMI -komponent S VIDEO -video HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt som sänder ut både video-och ljudsignaler. Via HDMI OUT-kontakten sänds bild och ljud av hög kvalitet. SE 31

 • Page 1 and 2: 4-170-539-52(1) HDR-CX550E/CX550VE/
 • Page 3 and 4: Anmärkning för kunder i de lände
 • Page 5 and 6: Rikta inte kameran direkt mot solen
 • Page 7 and 8: Anmärkningar om bruk Gör inget a
 • Page 9 and 10: Innehållsförteckning Läs detta f
 • Page 11 and 12: Komma igång Steg 1: Ladda batterie
 • Page 13 and 14: Använda ett vägguttag som strömk
 • Page 15 and 16: Noteringar Datum och tid visas int
 • Page 17 and 18: Steg 3: Förbereda inspelningsmedia
 • Page 19 and 20: Öppna skyddet och sätt i minnesko
 • Page 21 and 22: Spela in filmer Tryck på START/STO
 • Page 23 and 24: Informationskod under inspelning In
 • Page 25 and 26: Justera för tagningsförhållanden
 • Page 27 and 28: : Visar filmer som har spelats in f
 • Page 29: Spela upp bilder på en TV Anslutni
 • Page 33 and 34: Välj inspelningsdatum för önskad
 • Page 35 and 36: * 1 Standardinstallation krävs. Dr
 • Page 37 and 38: Starta PMB (Picture Motion Browser)
 • Page 39 and 40: Skivor du kan använda med ”PMB
 • Page 41 and 42: Importera filmer och foton till en
 • Page 43 and 44: Skapa en Blu-ray-skiva Du kan skapa
 • Page 45 and 46: Spara bilder med en extern enhet Sp
 • Page 47 and 48: Spela upp bilder från det externa
 • Page 49 and 50: Sätt in en oanvänd skiva i DVDbr
 • Page 51 and 52: Spela upp en skiva på en vanlig DV
 • Page 53 and 54: Anslut videokameran till inspelning
 • Page 55 and 56: När du gjort alla inställningar p
 • Page 57 and 58: Menylistor kategorin (MANUAL SETTIN
 • Page 59 and 60: DUB ALL/ DUB ALL...................
 • Page 61 and 62: Få detaljerad information från Br
 • Page 63 and 64: Inspelningsmediet är fullt. Radera
 • Page 65 and 66: Linda inte in videokameran i t.ex.
 • Page 67 and 68: Objektiv: G objektiv 10 (Optisk)*
 • Page 69 and 70: Standardupplöst bildkvalitet (STD)
 • Page 71 and 72: Snabbreferens Skärmindikatorer Upp
 • Page 73 and 74: Active Interface Shoe Active Interf
 • Page 75 and 76: Sakregister A A/V-kabel............
 • Page 77 and 78: OBS! De elektromagnetiske felter ve
 • Page 79 and 80: Du må ikke rette videokameraet mod
 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger om brugen Du må ikk

 • Page 83 and 84:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 85 and 86:

  Kom godt i gang Trin 1: Opladning a

 • Page 87 and 88:

  Bemærkninger om batteriet Når du

 • Page 89 and 90:

  Bemærkninger Datoen og klokkeslæ

 • Page 91 and 92:

  Trin 3: Klargøring af optagemediet

 • Page 93 and 94:

  "Memory Stick PRO Duo"-medier, "Mem

 • Page 95 and 96:

  Optagelse af film Tryk på START/ST

 • Page 97 and 98:

  Datakode under afspilning Optagedat

 • Page 99 and 100:

  Justering efter optageforhold Optag

 • Page 101 and 102:

  : Viser den forrige/næste film. S

 • Page 103 and 104:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 105 and 106:

  Ved tilslutning via A/Vforbindelses

 • Page 107 and 108:

  Tryk på / for at vælge optagedato

 • Page 109 and 110:

  * 2 64-bit versioner og Starter (Ed

 • Page 111 and 112:

  Sådan startes PMB (Picture Motion

 • Page 113 and 114:

  Diske, som kan bruges med "PMB" Du

 • Page 115 and 116:

  Import af film og billeder til en c

 • Page 117 and 118:

  Oprettelse af en Blu-ray-disk Du ka

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder med en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Du kan afspille film i HD-kvalitet

 • Page 123 and 124:

  Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen

 • Page 125 and 126:

  Slut vekselstrømsadapteren og netl

 • Page 127 and 128:

  Hvis du vil optage dato/klokkeslæt

 • Page 129 and 130:

  Tryk på Tryk på Tryk på , når

 • Page 131 and 132:

  Oversigt over menuer Kategorien (MA

 • Page 133 and 134:

  DUB by date..................... Ov

 • Page 135 and 136:

  Sådan får du flere oplysninger fr

 • Page 137 and 138:

  Det samlede antal filmsekvenser ell

 • Page 139 and 140:

  Du må ikke pakke videokameraet ind

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  Forventet optagetid for film på de

 • Page 145 and 146:

  Hurtig reference Skærmindikatorer

 • Page 147 and 148:

  Indbygget mikrofon Blitz Objektiv

 • Page 149 and 150:

  Indeks A A/V-forbindelseskabel.....

 • Page 151 and 152:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 153 and 154:

  Tietoja kieliasetuksesta Toimintoj

 • Page 155 and 156:

  Pudotuksen tunnistin (HDR-XR550E/ X

 • Page 157 and 158:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 159 and 160:

  Aloittaminen Vaihe 1: Akun lataamin

 • Page 161 and 162:

  Huomautuksia akusta Ennen kuin irr

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia Päivämäärä ja ke

 • Page 165 and 166:

  Vaihe 3: Tallennusvälineen valmist

 • Page 167 and 168:

  ”Memory Stick PRO Duo”, puolet

 • Page 169 and 170:

  Videoiden kuvaaminen Aloita kuvaami

 • Page 171 and 172:

  Datakoodi kuvaamisen aikana Kuvausp

 • Page 173 and 174:

  Säätäminen kuvausolosuhteita var

 • Page 175 and 176:

  Näyttää näytön hakemistotyypin

 • Page 177 and 178:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 179 and 180:

  Kun liitetty laite tukee 5,1-kanava

 • Page 181 and 182:

  Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] [ DE

 • Page 183 and 184:

  * 2 64-bittisiä versioita ja Start

 • Page 185 and 186:

  PMB (Picture Motion Browser)- ohjel

 • Page 187 and 188:

  Levyt, joita voi käyttää ”PMB

 • Page 189 and 190:

  Videoiden ja valokuvien tuominen ti

 • Page 191 and 192:

  Blu-ray-levyn luominen Voit luoda B

 • Page 193 and 194:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 195 and 196:

  Levyn luominen DVDtallentimella Ulk

 • Page 197 and 198:

  Paina (DISC BURN)-painiketta DVD-ta

 • Page 199 and 200:

  Kytke videokameraan virta ja liitä

 • Page 201 and 202:

  Jos et halua näytön ilmaisimien (

 • Page 203 and 204:

  Huomautuksia Kaikkia valikkokohtei

 • Page 205 and 206:

  Valikkoluettelot (MANUAL SETTINGS)-

 • Page 207 and 208:

  MOVIE DUB DUB by select............

 • Page 209 and 210:

  Yksityiskohtaisten tietojen hakemin

 • Page 211 and 212:

  Tallennusväline on täynnä. Poist

 • Page 213 and 214:

  Älä pidä videokameraa kääritty

 • Page 215 and 216:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 217 and 218:

  Kuvaamisolot: [ REC MODE]-asetuksen

 • Page 219 and 220:

  SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC

 • Page 221 and 222:

  Osat ja säätimet Ilmaisin Merkit

 • Page 223 and 224:

  HDR-CX550E/CX550VE Zoomausvipu /C

 • Page 226 and 227:

  Citiţi mai întâi aceste informa

 • Page 228 and 229:

  Elemente furnizate Cifrele din ( )

 • Page 230 and 231:

  Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu

 • Page 232 and 233:

  Operaţiuni Pregătirea (pag. 11) P

 • Page 234 and 235:

  Salvarea imaginilor pe un suport ex

 • Page 236 and 237:

  Puteţi încărca acumulatorul „I

 • Page 238 and 239:

  Pasul 2: Pornirea camerei şi setar

 • Page 240 and 241:

  Puteţi schimba afişajele de pe ec

 • Page 242 and 243:

  Suportul de înregistrare este schi

 • Page 244 and 245:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 246 and 247:

  Dacă datele sunt în curs de scrie

 • Page 248 and 249:

  Sugestii Puteţi verifica pe ecran

 • Page 250 and 251:

  Redarea cu camera video În setarea

 • Page 252 and 253:

  În setarea implicită, este preîn

 • Page 254 and 255:

  Atingeţi [DA]. Atunci când este

 • Page 256 and 257:

  Folosirea corectă a camerei video

 • Page 258 and 259:

  Salvarea filmelor şi a fotografiil

 • Page 260 and 261:

  Selectaţi ţara sau regiunea. Sel

 • Page 262 and 263:

  Selectarea metodei de creare a unui

 • Page 264 and 265:

  Crearea unui disc printr-o singură

 • Page 266 and 267:

  Crearea unui disc AVCHD clic p

 • Page 268 and 269:

  4 În partea de sus a imaginii, da

 • Page 270 and 271:

  Acest ecran va apărea doar dacă s

 • Page 272 and 273:

  Aparat DVD obişnuit Crearea unui d

 • Page 274 and 275:

  Atingeţi [DA] pe ecranul Pentru a

 • Page 276 and 277:

  Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (

 • Page 278 and 279:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 280 and 281:

  Utilizarea funcţiei OPTION MENU OP

 • Page 282 and 283:

  ZOOM DIGITAL.......... Setează niv

 • Page 284 and 285:

  INFO.MEDIU.........................

 • Page 286 and 287:

  Obţinerea informaţiilor detaliate

 • Page 288 and 289:

  Camera video înregistrează în ac

 • Page 290 and 291:

  Măsuri de precauţie Despre utiliz

 • Page 292 and 293:

  Sistem Format semnal: PAL color, st

 • Page 294 and 295:

  Acumulator reîncărcabil NP-FV50 T

 • Page 296 and 297:

  Despre mărcile comerciale „Hand

 • Page 298 and 299:

  Componente şi butoane Indicator Se

 • Page 300 and 301:

  Buton PHOTO (23) HDR-CX550E/CX550V