Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Peka på [YES] på

Peka på [YES] på Spela upp en skiva med DVDbrännaren videokamerans skärm. Om du vill skapa ytterligare en skiva med samma innehåll sätter du in en tom skiva och pekar på [CREATE SAME DISC]. Peka på [EXIT] [END] på videokamerans skärm när du är klar. Koppla bort USB-kabeln från videokameran. Noteringar Anslut nätadaptern och nätkabeln till Gör inget av följande när du skapar en skiva. videokamerans DC IN-kontakt och Slå av datorn vägguttaget (sid. 13). Koppla bort USB-kabeln eller nätadaptern Slå på strömmen till videokameran och Utsätt videokameran för mekanisk chock eller anslut DVD-brännaren till (USB)- vibrationer Mata ut minneskortet från videokameran kontakten på videokameran med DVDbrännarens USB-kabel. Spela upp den skiva som skapats och kontrollera att kopieringen utfördes felfritt innan du Du kan spela upp filmer på en TV raderar filmerna från videokameran. genom att ansluta videokameran till TV: Om [Failed.] eller [DISC BURN failed.] visas n (sid. 29). på skärmen sätter du i en ny skiva i DVDbrännaren och utför DISC BURN igen. brännaren. Sätt i en skiva du skapat i DVD- Filmerna på skivan visas som VISUAL Tips! Om den totala minnesstorleken för filmerna INDEX på videokamerans skärm. som ska brännas med hjälp av DISC BURN Tryck på uppspelningsknappen på överstiger utrymmet på skivan avbryts DVD-brännaren. bränningen när utrymmet på skivan har tagit Du kan också utföra åtgärden via slut. Den sista filmen på skivan kanske inte videokamerans skärm. kommer med helt och hållet. Peka på [END] [EJECT DISC] på Att bränna en hel skiva tar mellan 20 och 60 videokamerans skärm och ta ur skivan minuter. Det kan ta längre tid beroende på när du är klar. inspelningsläge och antal scener. Till detta kommer att om en högupplöst bildkvalitet (HD) Peka på och koppla bort USBkabeln. konverteras till standardupplösning (STD), tar bildkonverteringen längre tid än själva inspelningstiden. 50 SE

Spela upp en skiva på en vanlig DVDspelare Välj standardupplöst bildkvalitet (STD) på skärmen för att välja bildkvalitet på skivan som ska skapas i steg 2 av ”Anpassa en skiva med hjälp av DISC BURN OPTION”. Tips! Om du inte kan spela upp skivor skapade med standardupplöst (STD) bildkvalitet på någon DVD-spelare, anslut videokameran till DVDskrivaren och spela sedan upp. Slå på strömmen till videokameran och anslut en DVD-brännare eller liknande till (USB)-kontakten på videokameran med USB-kabeln (medföljer). Skapa en skiva med högupplösta bilder (HD) med hjälp av en annan DVD-brännare, eller liknande, än DVDirect Express Använd USB-kabeln för att ansluta din videokamera till bränningsenheten, som måste kunna hantera filmer med högupplöst bildkvalitet (HD), som till exempel en Sony DVD-brännare. Se även bruksanvisningen som följer med den komponent som du tänker ansluta. Noteringar Anslut videokameran till ett vägguttag via den medföljande nätadaptern (sid. 13). Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner. Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokamerans DC IN-kontakt och vägguttaget (sid. 13). Skärmen [USB SELECT] visas på videokamerans skärm. Om skärmen [USB SELECT] inte visas pekar du på (MENU) [Show others] [USB CONNECT] (i kategorin [OTHERS]). Peka på det inspelningsmedium som innehåller bilderna på videokamerans skärm. [ USB CONNECT]: Internt minne [ USB CONNECT]: Intern hårddisk [ USB CONNECT]: Minneskort Det inspelningsmedium som visas skiljer sig åt beroende på modellen. Spara bilder med en extern enhet Spela in filmer på den anslutna enheten. Mer information finns även i bruksanvisningen som följer med den komponent som du tänker ansluta. SE 51