Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

A/V-kabel med S VIDEO

A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat) Peka på [END] [YES] på Om du ansluter till en annan enhet videokamerans skärm när du är via S VIDEO-kontakt med en A/Vkabel utrustad med en S VIDEO-kabel klar. (säljs separat), kan bilder med högre bildkvalitet återges än om du använder en A/V-kabel. Anslut den vita och röda Koppla bort USB-kabeln. kontakten (vänster/höger ljud) och S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanalen) på A/V-kabeln med S VIDEO-kabel. Om du bara ansluter S VIDEO-kontakten kommer du inte att höra något ljud. Den gula Skapa en skiva med kontakten (video) behövs inte. standardupplösta bilder (STD) med Anslutning för A/V-Fjärrkontroll hjälp av en brännare eller liknande. Du kan kopiera bilder, som spelas upp på videokameran, till en skiva eller videokassett genom att ansluta videokameran till en inspelningsenhet, t.ex. en Sony DVD-brännare, med hjälp av annat än DVDirect Express, med A/V-kabel. Ingång Anslut enheten via antingen eller . Se S VIDEO även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta. Noteringar VIDEO Anslut videokameran till ett vägguttag via den (Gul) medföljande nätadaptern (sid. 13). (Vit) Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner. Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) AUDIO kommer att kopieras med standardupplöst bildkvalitet (STD). A/V-kabel (medföljer) Anslut A/V-kabeln till ingången på den andra enheten. (Gul) Signalflöde (Röd) Placera inspelningsmediet i inspelningsenheten. Om inspelningsenheten har en ingångsväljare ställer du in den på rätt ingångsläge.

Anslut videokameran till inspelningsenheten (en brännare eller liknande) med en A/V-kabel (medföljer) eller en A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat). Anslut videokameran till ingångarna på inspelningsenheten. Starta uppspelningen på videokameran och inspelningen på inspelningsenheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följer med inspelningsenheten. När kopieringen är klar stoppar du inspelningsenheten och sedan videokameran. Om du vill spela in datum/tid, koordinater (HDR-CX550VE/XR550VE), eller information om kamerainställningar pekar du på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA CODE] önskad inställning . Peka även på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL] . Om skärmproportionerna på visningsenheten (TV eller liknande) är 4:3, pekar du på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin [GENERAL SET]) [TV TYPE] [4:3] . När du ansluter en enhet med monoljud ansluter du den gula kontakten på A/V-kabel till videoingången och den vita (vänster kanal) eller den röda (höger kanal) till ljudingången på enheten. Noteringar Eftersom kopieringen görs med analog överföring är det möjligt att bildkvaliteten försämras. Du kan inte kopiera till inspelningsenheter som anslutits med en HDMI-kabel. För att släcka skärmindikatorerna (räkneverk o.s.v.) på skärmen till den visningsenhet du anslutit pekar du på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [LCD PANEL] (standardinställning) . Spara bilder med en extern enhet SE 53