Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Anpassa videokameran

Anpassa videokameran Använda menyer Med hjälp av menyerna kan du utföra användbara funktioner och ändra flera olika inställningar. Njut fullt ut av din videokamera genom att använda menyfunktionerna på bästa vis. Videokameran har flera menyalternativ under var och en av de åtta menykategorierna. MANUAL SETTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena) sid. 57 SHOOTING SET (Alternativ för anpassad bildtagning) sid. 57 PHOTO SETTINGS (Alternativ för tagning av foton) sid. 58 PLAYBACK (Alternativ för uppspelning) sid. 58 EDIT (Alternativ för redigering) sid. 58 OTHERS (Alternativ för andra inställningar) sid. 59 MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier) sid. 59 GENERAL SET (Andra inställningsalternativ) sid. 60 Menyföremål beskrivs mer detaljerat i Bruksanvisning till ”Handycam”. Inställningsmenyer / : Menylistan flyttar från kategori till kategori. / : Menylistan flyttar över 4 föremål åt gången. Du kan bläddra i menylistan genom att peka på knappar och dra på skärmen. Vald kategoriikon visas i orange. När du pekar på , återgår skärmen till MY MENU-skärmen. Peka på (MENU). Peka på [Show others] på MY MENU-skärmen. Se nästa sida för mer information om MY MENU. Peka på den mittdelen av skärmens vänstra sida för att ändra visning. Peka på menyalternativet som ska ändras. 54 SE

När du gjort alla inställningar pekar du på . Peka på för att slutföra inställningen av menyn. Peka på när du vill gå tillbaka till föregående menyskärm. kanske inte visas beroende på menyalternativet. Noteringar Det kan hända att vissa menyalternativ inte går att ställa in beroende på inspelnings-och uppspelningsförhållandena. Nedtonade menyalternativ eller inställningar kan inte användas. Tips! Beroende på inställningar av olika menyalternativ växlar videokameran mellan inspelningsläge och uppspelningsläge (film/foto). Använda MY MENU Du kan använda menyalternativen enklare om du registrerar de menyalternativ som du använder oftast på MY MENU. Du kan registrera 6 menyalternativ på varje MY MENU för MOVIE, PHOTO och PLAYBACK. Exempel: radera [SPOT MTR/FCS] och registrera [ FADER] Peka på (MENU). Peka på [MY MENU SETTING]. Peka på [MOVIE]. Peka på [SPOT MTR/FCS]. Peka på . Peka på [ FADER] (i kategorin [MANUAL SETTINGS]). När MY MENU visas pekar du på . Anpassa videokameran Upprepa stegen ovan för att registrera menyalternativ på MY MENU och njut av att använda din ”Handycam”. SE 55