Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Angående

Angående videokamerans/batteriets temperatur Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen och sökaren. När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte inspelningsmediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska. När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kommunikationskabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan spela upp/in bilder Om du spelar in/raderar bilder under en längre tid kan datafragmentering uppstå på inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. Om det här händer sparar du bilderna på en extern enhet först och utför sedan [MEDIA FORMAT] genom att peka på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategori [MANAGE MEDIA]) önskat medium [YES] [YES] . Anmärkningar om extra tillbehör Vi rekommenderar att du använder autentisk Sony tillbehör. Genuina Sony-tillbehör är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner. Om denna bruksanvisning, bilder och skärmmenyer Exempelbilderna som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Vidare är illustrationerna för din videokamera och dess skärmindikationer överdrivna eller förenklade för lättare förståelse. I den här handboken, kallas det interna minnet (HDR-CX550E/CX550VE) och videokamerans hårddisk (HDR-XR550E/XR550VE) och minneskort för ”inspelningsmedia”. I den här handboken kallas DVD-skivspelaren med högupplöst bildkvalitet (HD) för AVCHD-skiva. Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Bekräfta din videokameras modellnamn Modellnamnet visas i den här bruksanvisningen när specifikationerna för olika modeller skiljer sig åt. Bekräfta modellnamnet på videokamerans undersida. De huvudsakliga specifikationsskillnaderna för denna serie är följande. USBkontakt HDR- CX550E/ HDR- CX550VE* HDR- XR550E/ HDR- XR550VE* Inspelningsmedier Internt minne + minneskort Intern hårddisk + minneskort Kapacitet för intern inspelningsmedia 64 GB Ingång/ utgång 240 GB Modellen med * är utrustad med GPS. SE

Anmärkningar om bruk Gör inget av följande. Det kan leda till att inspelningsmediet skadas, de inspelade bilderna kan inte visas eller förloras eller andra felaktiga funktioner kan inträffa. mata ut minneskortet när åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar ta bort batteriet eller nätadaptern från videokameran eller stöta till videokameran eller utsätta den för vibrationer när (film)/ (foto)‐lampan (sid. 20) eller åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Var försiktig så kameran inte slår emot föremål när du använder en axelrem (säljs separat). Använd inte videokameran i väldigt högljudda områden (HDR-XR550E/XR550VE). Om fallsensorn (HDR-XR550E/XR550VE) För att skydda den interna hårddisken från stöt vid fall har videokameran en fallsensorfunktion. När ett fall inträffar eller vid ett ickegravitationstillstånd, kan blockeringsljudet, som hörs då denna funktion är aktiverad av videokameran, också spelas in. Om fallsensorn upptäcker fall upprepade gånger kan inspelningen/uppspelningen stoppas. Anmärkningar om användning av videokameran på höga höjder (HDR- XR550E/XR550VE) Sätt inte på videokameran i områden med lågt tryck, på höjder över 5 000 meter. Detta kan skada videokamerans interna hårddiskenhet. SE

 • Page 1 and 2: 4-170-539-52(1) HDR-CX550E/CX550VE/
 • Page 3 and 4: Anmärkning för kunder i de lände
 • Page 5: Rikta inte kameran direkt mot solen
 • Page 9 and 10: Innehållsförteckning Läs detta f
 • Page 11 and 12: Komma igång Steg 1: Ladda batterie
 • Page 13 and 14: Använda ett vägguttag som strömk
 • Page 15 and 16: Noteringar Datum och tid visas int
 • Page 17 and 18: Steg 3: Förbereda inspelningsmedia
 • Page 19 and 20: Öppna skyddet och sätt i minnesko
 • Page 21 and 22: Spela in filmer Tryck på START/STO
 • Page 23 and 24: Informationskod under inspelning In
 • Page 25 and 26: Justera för tagningsförhållanden
 • Page 27 and 28: : Visar filmer som har spelats in f
 • Page 29 and 30: Spela upp bilder på en TV Anslutni
 • Page 31 and 32: Om den anslutna enheten kan hantera
 • Page 33 and 34: Välj inspelningsdatum för önskad
 • Page 35 and 36: * 1 Standardinstallation krävs. Dr
 • Page 37 and 38: Starta PMB (Picture Motion Browser)
 • Page 39 and 40: Skivor du kan använda med ”PMB
 • Page 41 and 42: Importera filmer och foton till en
 • Page 43 and 44: Skapa en Blu-ray-skiva Du kan skapa
 • Page 45 and 46: Spara bilder med en extern enhet Sp
 • Page 47 and 48: Spela upp bilder från det externa
 • Page 49 and 50: Sätt in en oanvänd skiva i DVDbr
 • Page 51 and 52: Spela upp en skiva på en vanlig DV
 • Page 53 and 54: Anslut videokameran till inspelning
 • Page 55 and 56: När du gjort alla inställningar p
 • Page 57 and 58:

  Menylistor kategorin (MANUAL SETTIN

 • Page 59 and 60:

  DUB ALL/ DUB ALL...................

 • Page 61 and 62:

  Få detaljerad information från Br

 • Page 63 and 64:

  Inspelningsmediet är fullt. Radera

 • Page 65 and 66:

  Linda inte in videokameran i t.ex.

 • Page 67 and 68:

  Objektiv: G objektiv 10 (Optisk)*

 • Page 69 and 70:

  Standardupplöst bildkvalitet (STD)

 • Page 71 and 72:

  Snabbreferens Skärmindikatorer Upp

 • Page 73 and 74:

  Active Interface Shoe Active Interf

 • Page 75 and 76:

  Sakregister A A/V-kabel............

 • Page 77 and 78:

  OBS! De elektromagnetiske felter ve

 • Page 79 and 80:

  Du må ikke rette videokameraet mod

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger om brugen Du må ikk

 • Page 83 and 84:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 85 and 86:

  Kom godt i gang Trin 1: Opladning a

 • Page 87 and 88:

  Bemærkninger om batteriet Når du

 • Page 89 and 90:

  Bemærkninger Datoen og klokkeslæ

 • Page 91 and 92:

  Trin 3: Klargøring af optagemediet

 • Page 93 and 94:

  "Memory Stick PRO Duo"-medier, "Mem

 • Page 95 and 96:

  Optagelse af film Tryk på START/ST

 • Page 97 and 98:

  Datakode under afspilning Optagedat

 • Page 99 and 100:

  Justering efter optageforhold Optag

 • Page 101 and 102:

  : Viser den forrige/næste film. S

 • Page 103 and 104:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 105 and 106:

  Ved tilslutning via A/Vforbindelses

 • Page 107 and 108:

  Tryk på / for at vælge optagedato

 • Page 109 and 110:

  * 2 64-bit versioner og Starter (Ed

 • Page 111 and 112:

  Sådan startes PMB (Picture Motion

 • Page 113 and 114:

  Diske, som kan bruges med "PMB" Du

 • Page 115 and 116:

  Import af film og billeder til en c

 • Page 117 and 118:

  Oprettelse af en Blu-ray-disk Du ka

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder med en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Du kan afspille film i HD-kvalitet

 • Page 123 and 124:

  Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen

 • Page 125 and 126:

  Slut vekselstrømsadapteren og netl

 • Page 127 and 128:

  Hvis du vil optage dato/klokkeslæt

 • Page 129 and 130:

  Tryk på Tryk på Tryk på , når

 • Page 131 and 132:

  Oversigt over menuer Kategorien (MA

 • Page 133 and 134:

  DUB by date..................... Ov

 • Page 135 and 136:

  Sådan får du flere oplysninger fr

 • Page 137 and 138:

  Det samlede antal filmsekvenser ell

 • Page 139 and 140:

  Du må ikke pakke videokameraet ind

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  Forventet optagetid for film på de

 • Page 145 and 146:

  Hurtig reference Skærmindikatorer

 • Page 147 and 148:

  Indbygget mikrofon Blitz Objektiv

 • Page 149 and 150:

  Indeks A A/V-forbindelseskabel.....

 • Page 151 and 152:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 153 and 154:

  Tietoja kieliasetuksesta Toimintoj

 • Page 155 and 156:

  Pudotuksen tunnistin (HDR-XR550E/ X

 • Page 157 and 158:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 159 and 160:

  Aloittaminen Vaihe 1: Akun lataamin

 • Page 161 and 162:

  Huomautuksia akusta Ennen kuin irr

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia Päivämäärä ja ke

 • Page 165 and 166:

  Vaihe 3: Tallennusvälineen valmist

 • Page 167 and 168:

  ”Memory Stick PRO Duo”, puolet

 • Page 169 and 170:

  Videoiden kuvaaminen Aloita kuvaami

 • Page 171 and 172:

  Datakoodi kuvaamisen aikana Kuvausp

 • Page 173 and 174:

  Säätäminen kuvausolosuhteita var

 • Page 175 and 176:

  Näyttää näytön hakemistotyypin

 • Page 177 and 178:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 179 and 180:

  Kun liitetty laite tukee 5,1-kanava

 • Page 181 and 182:

  Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] [ DE

 • Page 183 and 184:

  * 2 64-bittisiä versioita ja Start

 • Page 185 and 186:

  PMB (Picture Motion Browser)- ohjel

 • Page 187 and 188:

  Levyt, joita voi käyttää ”PMB

 • Page 189 and 190:

  Videoiden ja valokuvien tuominen ti

 • Page 191 and 192:

  Blu-ray-levyn luominen Voit luoda B

 • Page 193 and 194:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 195 and 196:

  Levyn luominen DVDtallentimella Ulk

 • Page 197 and 198:

  Paina (DISC BURN)-painiketta DVD-ta

 • Page 199 and 200:

  Kytke videokameraan virta ja liitä

 • Page 201 and 202:

  Jos et halua näytön ilmaisimien (

 • Page 203 and 204:

  Huomautuksia Kaikkia valikkokohtei

 • Page 205 and 206:

  Valikkoluettelot (MANUAL SETTINGS)-

 • Page 207 and 208:

  MOVIE DUB DUB by select............

 • Page 209 and 210:

  Yksityiskohtaisten tietojen hakemin

 • Page 211 and 212:

  Tallennusväline on täynnä. Poist

 • Page 213 and 214:

  Älä pidä videokameraa kääritty

 • Page 215 and 216:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 217 and 218:

  Kuvaamisolot: [ REC MODE]-asetuksen

 • Page 219 and 220:

  SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC

 • Page 221 and 222:

  Osat ja säätimet Ilmaisin Merkit

 • Page 223 and 224:

  HDR-CX550E/CX550VE Zoomausvipu /C

 • Page 226 and 227:

  Citiţi mai întâi aceste informa

 • Page 228 and 229:

  Elemente furnizate Cifrele din ( )

 • Page 230 and 231:

  Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu

 • Page 232 and 233:

  Operaţiuni Pregătirea (pag. 11) P

 • Page 234 and 235:

  Salvarea imaginilor pe un suport ex

 • Page 236 and 237:

  Puteţi încărca acumulatorul „I

 • Page 238 and 239:

  Pasul 2: Pornirea camerei şi setar

 • Page 240 and 241:

  Puteţi schimba afişajele de pe ec

 • Page 242 and 243:

  Suportul de înregistrare este schi

 • Page 244 and 245:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 246 and 247:

  Dacă datele sunt în curs de scrie

 • Page 248 and 249:

  Sugestii Puteţi verifica pe ecran

 • Page 250 and 251:

  Redarea cu camera video În setarea

 • Page 252 and 253:

  În setarea implicită, este preîn

 • Page 254 and 255:

  Atingeţi [DA]. Atunci când este

 • Page 256 and 257:

  Folosirea corectă a camerei video

 • Page 258 and 259:

  Salvarea filmelor şi a fotografiil

 • Page 260 and 261:

  Selectaţi ţara sau regiunea. Sel

 • Page 262 and 263:

  Selectarea metodei de creare a unui

 • Page 264 and 265:

  Crearea unui disc printr-o singură

 • Page 266 and 267:

  Crearea unui disc AVCHD clic p

 • Page 268 and 269:

  4 În partea de sus a imaginii, da

 • Page 270 and 271:

  Acest ecran va apărea doar dacă s

 • Page 272 and 273:

  Aparat DVD obişnuit Crearea unui d

 • Page 274 and 275:

  Atingeţi [DA] pe ecranul Pentru a

 • Page 276 and 277:

  Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (

 • Page 278 and 279:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 280 and 281:

  Utilizarea funcţiei OPTION MENU OP

 • Page 282 and 283:

  ZOOM DIGITAL.......... Setează niv

 • Page 284 and 285:

  INFO.MEDIU.........................

 • Page 286 and 287:

  Obţinerea informaţiilor detaliate

 • Page 288 and 289:

  Camera video înregistrează în ac

 • Page 290 and 291:

  Măsuri de precauţie Despre utiliz

 • Page 292 and 293:

  Sistem Format semnal: PAL color, st

 • Page 294 and 295:

  Acumulator reîncărcabil NP-FV50 T

 • Page 296 and 297:

  Despre mărcile comerciale „Hand

 • Page 298 and 299:

  Componente şi butoane Indicator Se

 • Page 300 and 301:

  Buton PHOTO (23) HDR-CX550E/CX550V