Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Om varumärken

Om varumärken ”Handycam” och är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”AVCHD” och ”AVCHD”-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. ”Memory Stick”, ” ”, ”Memory Stick Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ” ”, ”MagicGate”, ” ”, ”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”DVDirect” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. ”Blu-ray Disc” och dess logotyp är varumärken. Dolby och double-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licencing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista och DirectX är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Intel, Intel Core och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. ”PlayStation” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.. Adobe, logotypen Adobe och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. 70 SE NAVTEQ och NAVTEQ MAPS-logotyperna är varumärken som tillhör NAVTEQ i USA och andra länder. Logotyperna SDXC och SDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association. Alla övriga produktnamn som nämns i det här dokumentet kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. och är inte utsatta i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.

Snabbreferens Skärmindikatorer Uppe till vänster I mitten Uppe till höger Nedtill Uppe till vänster Indikator Betydelse MENU-knapp AUDIO MODE Inspelning med självutlösare GPS-spårningsstatus Blixt / REDEYE REDUC MICREF LEVEL låg WIDE SELECT BLT-IN ZOOM MIC 60 min Återstående batteritid Inspelningsmapp Returknapp I mitten Indikator [STBY]/[REC] Betydelse Inspelningsstatus Uppe till höger Indikator 0:00:00 [00min] 9999 9999 9999 100/112 Nedtill Indikator Betydelse Bildkvalitet vid inspelning (HD/STD) och inspelningsläge (FX/FH/ HQ/LP) Medium för inspelning/ uppspelning/redigering Räkneverk (timmar/ minuter/sekunder) Ungefärlig återstående inspelningstid FADER Ungefärligt antal foton som kan tas och inspelningsmedium Uppspelningsmapp Film eller foto som visas/ Totala antalet inspelade filmer eller foton Betydelse [FACE DETECTION] inställt på [OFF] SMILE DETECTION LOW LUX Manuell fokusering SCENE SELECTION Stillbildsstorlek Bildspel valt NightShot Varningar Uppspelningsläge Fallsensor av Fallsensor aktiverad Vitbalans SteadyShot av SPOT MTR/FCS / SPOT METER / EXPOSURE AE SHIFT WB SHIFT TELE MACRO X.V.COLOR Snabbreferens SHUTTER SPEED IRIS 71 SE