Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Bemærkning om

Bemærkning om videokameraets/ batteriets temperatur Når temperaturen i videokameraet eller batteriet bliver meget høj eller meget lav, må du ikke bruge videokameraet til optagelse eller afspilning, da sådanne handlinger kan aktivere beskyttelsesfunktionerne i videokameraet. I dette tilfælde vises en indikator på LCDskærmen og i søgeren. Når videokameraet er sluttet til en computer eller tilbehør Du må ikke formatere videokameraets optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis du gør dette, fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt. Når du slutter videokameraet til en anden enhed med et kommunikationskabel, skal du sørge for, at stikket isættes korrekt. Hvis du tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre fejl på videokameraet. Hvis der ikke kan optages/afspilles billeder – udfør [MEDIA FORMAT] Der kan ske fragmentering af data på optagemediet, hvis du gentager optagelse/ sletning af billeder i længere tid ad gangen. Billeder kan ikke gemmes eller optages. I dette tilfælde skal du først gemme billederne på et eksternt medie og derefter udføre [MEDIA FORMAT] ved at trykke på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorien [MANAGE MEDIA]) det ønskede medie [YES] [YES] . Bemærkninger om ekstraudstyr Vi anbefaler, at du bruger originalt Sony-tilbehør. Originalt Sony-ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Om denne vejledning, illustrationer og skærmvisninger Billederne i denne vejledning er illustrerende og er taget med et digitalt kamera. Billederne kan derfor se anderledes ud end de billeder og skærmindikatorer, der vises på videokameraet. Illustrationerne på videokameraet og dets skærmindikationer er ligeledes overdrevne eller forenklede for at lette forståelsen. I denne vejledning kaldes videokameraets indbyggede hukommelse (HDR-CX550E/ CX550VE) samt harddisken (HDR-XR550E/ XR550VE) og hukommelseskortet for "optagemedier". I denne vejledning kaldes en DVD-disk, som er optaget i HD-kvalitet en AVCHD-disk. Design og specifikationer for dit videokamera og tilbehør kan ændres uden varsel. Bekræft videokameraets modelnavn Modelnavnet fremgår af denne vejledning, hvis der er forskel i modellernes specifikationer. Bekræft videokameraets modelnavn, som findes i bunden af videokameraet. De væsentligste forskelle i specifikationerne for denne serie er som følger. USBstik HDR- CX550E/ HDR- CX550VE* Indbygget hukommelse + hukommelseskort HDR- XR550E/ HDR- XR550VE* Optagemedie Indbygget harddisk + hukommelseskort Kapacitet for indbygget optagemedie 64 GB Indgang/ udgang 240 GB Modeller med * er udstyret med GPS. DK

Bemærkninger om brugen Du må ikke gøre følgende. I modsat fald kan optagemediet blive beskadiget, optagede billeder kan gå tabt eller blive umulige at afspille, eller der kan opstå andre fejl. skubbe hukommelseskortet ud, mens indikator for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren fra videokameraet eller udsætte videokameraet for stød eller rystelser, mens lampen (film)/ (billeder) (s. 20) eller indikator for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker Sørg for ikke at komme til at banke videokameraet mod andre genstande, når du bruger en skulderrem (sælges separat). Undlad at benytte videokameraet på steder med meget larm (HDR-XR550E/XR550VE). Om faldsensoren (HDR-XR550E/ XR550VE) For at beskytte den indbyggede harddisk mod stød ved tab af videokameraet har videokameraet en faldsensorfunktion. Hvis videokameraet tabes, eller der ikke er nogen tyngdekraft, kan lyden, som forekommer, når denne funktion aktiveres af videokameraet, komme med på optagelsen. Hvis faldsensoren registrerer flere tab i træk, kan optagelse/ afspilning blive stoppet. Bemærkning om brugen af kameraet i store højder (HDR-XR550E/XR550VE) Tænd ikke for kameraet i et område med lavt tryk, hvor højden er mere end 5.000 meter. Dette kan beskadige videokameraets indbyggede harddisk. DK