Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sæt dit

Sæt dit "InfoLITHIUM"-batteri (V-serien) i videokameraet for at lade det op. Bemærkninger Kun "InfoLITHIUM"-batterier fra V-serien må tilsluttes videokameraet. 1 Sluk Ret -mærket på jævnstrømsstikket ind efter mærket på DC IN-stikket. Lampen /CHG (blitz/opladning) lyser, og opladning starter. Lampen /CHG (blitz/ opladning) slukker, når batteriet er ladet helt op. 4 Når batteriet er ladet op, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikket DC IN på videokameraet. Tips Yderligere oplysninger om optage-og afspilningstider findes på side 68. Når du har tændt videokameraet, kan du kontrollere det anslåede batteriniveau på batteriindikatoren øverst til venstre på LCD-skærmen. Sådan fjernes batteriet Luk LCD-skærmen. Skub udløserknappen BATT (batteri) til side (), og fjern batteriet (). Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde Følg trinnene i afsnittet "Trin 1: Opladning af batteriet" for at tilslutte videokameraet. Batteriet aflades ikke, selvom det er sat på. 12 DK for videokameraet ved at lukke LCD-skærmen, når søgeren er sat på plads igen. 2 Isæt batteriet ved at skubbe det i den retning, pilen viser, indtil det klikker. 3 Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til videokameraet og stikkontakten.

Bemærkninger om batteriet Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du sætte søgeren på igen, lukke LCD-skærmen og kontrollere, at lamperne (film)/ (billeder) (s. 20), indikator for tilslutning (s. 19) er slukket. Lampen /CHG (blitz/opladning) blinker under opladning i følgende situationer: Når batteriet er sat forkert i. Når batteriet er beskadiget. Når batteriets temperatur er lav. Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et varmt sted. Når batteriets temperatur er høj. Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et køligt sted. Når du tilslutter et videolys (sælges separat), anbefales det at bruge et NP-FV70- eller NP-FV100-batteri. Vi anbefaler ikke brug af NP-FV30, som kun giver mulighed for korte optage-og afspilningstider med videokameraet. Som standard slukkes videokameraet automatisk for at spare på batteriet, når der ikke udføres betjeninger i ca. 5 minutter ([A.SHUT OFF]). Bemærkninger om vekselstrømsadapteren Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Tag omgående vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl, mens du bruger videokameraet. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks. mellem en væg og et møbel. Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalerne. Dette kan medføre fejl. Kom godt i gang Sådan oplades batteriet i udlandet Batteriet kan oplades i alle lande/områder med videokameraets medfølgende vekselstrømsadapter inden for området 100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. Du må ikke bruge en elektronisk spændingsomformer. DK 13