Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Tryk på [YES] .

Tryk på [YES] . Optagemediet ændres. Bemærkninger Bemærkninger Sådan kontrolleres optagemediets indstillinger Ikonet for det valgte optagemedie vises i skærmens øverste højre hjørne, når du befinder dig i filmoptagelses-eller billedoptagelsestilstand. Det viste ikon kan variere fra model til model. Sådan isættes et hukommelseskort Indstil optagemediet til [MEMORY CARD] for at optage film og/eller billeder på et hukommelseskort. Videokameraet understøtter følgende typer hukommelseskort Du kan bruge de følgende hukommelseskort til dette videokamera: "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)- medie, "Memory Stick PRO-HG Duo"-medie, SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXChukommelseskort (hastighedsklasse 4 eller hurtigere kræves for hvert SD-kort). Det er imidlertid ikke sikkert, at alle hukommelseskort kan bruges til det. Det er bekræftet, at "Memory Stick PRO Duo"-medie op til 32 GB og SD-kort op til 64 GB kan bruges sammen med dit videokamera. I denne manual kaldes "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)-medier og "Memory Stick PRO-HG Duo"- medier for "Memory Stick PRO Duo"-medier. SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskrt og SDXChukommelseskort kaldes SD-kort. Det er ikke muligt at bruge et MultiMediaCard sammen med dette videokamera. Film, som er optaget på SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller A/V-enheder, der ikke understøtter exFAT*-filsystemet, ved at oprette forbindelse mellem videokameraet og disse enheder ved hjælp af USB-kablet. Bekræft på forhånd, at det tilsluttede udstyr understøtter exFAT-systemet. Hvis du opretter forbindelse til udstyr, der ikke understøtter exFAT-systemet, og formateringsskærmen vises, skal du ikke udføre formateringen. Alle de data, der er optaget, vil gå tabt. * exFAT er et filsystem, der bruges til SDXC-hukommelseskort. Størrelsen på det hukommelseskort, du kan bruge med dit videokamera Ikon for optagemedie

"Memory Stick PRO Duo"-medier, "Memory Stick" i halv størrelse eller SD-kort i standardstørrelse kan bruges til dette videokamera. Undlad at sætte et mærkat eller lignende på hukommelseskort eller en adapter til hukommelseskort. Dette kan forårsage fejl. Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet med den skrå ende i den viste retning, indtil det klikker. Luk dækslet, når hukommelseskortet er sat i. Læg mærke til det skrå hjørnes retning. Indikator for tilslutning Kom godt i gang Skærmen [Create a new Image Database File.] vises muligvis, når du isætter et nyt hukommelseskort. I så fald skal du trykke på [YES]. Hvis du kun optager billeder på hukommelseskortet, skal du trykke på [NO]. Kontrollér, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i åbningen i den forkerte retning, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen eller billeddataene. Bemærkninger Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] vises, skal du formatere hukommelseskortet ved at trykke på (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (i kategorien [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] [YES] [YES] . Sådan skubbes hukommelseskortet ud Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet let ind på en gang. Du må ikke åbne dækslet under optagelse. Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud og falder på gulvet. Overførsel/kopiering af film og billeder fra den indbyggede hukommelse til et hukommelseskort Tryk på (MENU) [Show others] [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (i kategorien [EDIT]), og følg vejledningen på skærmen. DK 19