Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Documenti garanzia Finlandese

Oplysninger om

Oplysninger om lovgivningsmæssige krav Sony erklærer herved, at dette produkt, uanset om det omfatter et trådløst sæt, herunder et trådløst tastatur og/eller en trådløs mus og/eller en trådløs modtager, overholder de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske 1999/5/EC-direktiv. Du kan få adgang til en kopi af vores overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktivet på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/ Dette produkt overholder EN 55022 Klasse B og EN 55024 vedrørende anvendelse følgende steder: Beboelsesejendomme, erhvervsbyggeri og områder med letindustri. Dette produkt er blevet testet for og overholder de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet vedrørende brug af forbindelseskabler, som ikke er længere end 3 meter. Stationære VAIO-computere med trådløst tilbehør Vilkår for anvendelse I Norge må dette radioudstyr ikke anvendes i det geografiske område, der ligger inden for en radius af 20 km fra centrum i Ny-Ålesund, Svalbard. Forholdsregler vedrørende brug/bortskaffelse ❑ Batteri ❑ Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde. Udskift kun det nuværende batteri med et batteri af den type, som anbefales af producenten (eller en tilsvarende type). Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med producentens instruktioner. ❑ Det batteri, der bruges i denne enhed, kan give forbrændinger pga. ild eller kemiske væsker, hvis det behandles forkert. ❑ Batteriet må ikke knuses, skilles ad, opvarmes til over 60° C eller afbrændes. ❑ Skaf brugte batterier af vejen med det samme og på en korrekt måde. ❑ Opbevares utilgængeligt for børn. ❑ Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice. ❑ Du må ikke håndtere eller anvende beskadigede eller utætte lithium-ion-batterier. ❑ I nogle områder kan det være forbudt at bortskaffe lithium-ion-batterier sammen med affald fra husholdninger eller erhvervsbyggeri. Brug det offentlige indsamlingssystem. ❑ Internt batteri til sikkerhedskopiering Dit VAIO-produkt er udstyret med et internt batteri, der bruges i forbindelse med sikkerhedskopieringsprocedurer. Det burde ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid. Kontakt et autoriseret Sony-service/supportcenter, når batteriet skal udskiftes. 54

❑ Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser AA-batterier ❑ Din VAIO-computer leveres muligvis med tilbehørsprodukter, der får strøm fra AA-batterier. Du kan få oplysninger om installationen af batterierne i brugervejledningen til produkterne. ❑ Du må ikke håndtere eller anvende beskadigede eller utætte batterier. ❑ Batterierne kan eksplodere eller lække, hvis de genoplades forkert, udsættes for ild, blandes med andre typer batterier eller installeres forkert. ❑ Hvis batterierne behandles forkert, er der risiko for, at brugeren får forbrændinger pga. ild eller kemiske væsker. ❑ Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes til over 60° C eller afbrændes. ❑ Skaf brugte batterier af vejen med det samme og på en korrekt måde. ❑ Opbevares utilgængeligt for børn. ❑ Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice. ❑ Bortskaf batterierne på en korrekt måde, når de skal kasseres. ❑ I nogle områder kan det være forbudt at bortskaffe batterier sammen med affald fra husholdninger eller erhvervsbyggeri. Brug det offentlige indsamlingssystem. DK 55