Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Documenti garanzia Finlandese

Ved bruk av IEEE

Ved bruk av IEEE 802.11a/n-funksjonen for trådløs LAN kan kanalene i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz og 5,47 GHz til 5,725 GHz velges kun for innendørs bruk, med følgende begrensninger for Italia: ❑ Italia: Bruk av RLAN-nettverk er underlagt følgende: - ved privat bruk, lovforordning (Legislative Decree) av 1.8.2003, nr. 259 (loven om elektronisk kommunikasjon - "Code of Electronic Communications"). Artikkel 104 omhandler spesielt når det er behov for forhåndsinnhenting av generell godkjenning, og artikkel 105 omhandler når fri bruk er tillatt - ved offentlig levering av RLAN-tilgang til telekommunikasjonsnettverk og tjenester, ministeriumforordning (Ministerial Decree) av 28.5.2003, med tillegg, og artikkel 25 (generell godkjenning for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester) i loven om elektronisk kommunikasjon - ved privat bruk, ministeriumforordning (Ministerial Decree) av 12.07.2007. I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløs LAN-teknologi være begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for den aktuelle organisasjonen, for eksempel om bord i fly, på sykehus eller i andre miljøer hvor risikoen for forstyrrelser på andre enheter eller tjenester oppfattes som eller regnes som skadelig. Hvis du er usikker om hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløs LAN-teknologi i bestemte organisasjoner eller miljøer, oppfordres du til å først spørre om tillatelse før du slår på enheten. Kontakt din lege eller produsenten av personlige medisinske enheter (pacemakere, høreapparater osv.) i forhold til begrensninger som gjelder for bruk av trådløs LAN-teknologi. Forstyrrelser Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved at du slår utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: endre retning på eller flytte mottakerantennen, øke avstanden mellom sender og mottaker, be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp. Ansvarsfraskrivelse Sony er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller TV-forstyrrelse eller for andre uønskede effekter som skyldes brukerens feil bruk av kanaler. Det er brukerens hele og fulle ansvar å rette opp forstyrrelser som er forårsaket av feil kanalvalg. 80

Forskriftsveiledning for trådløs WAN Forskriftsveiledning for trådløs WAN (kun for modeller med innebygd trådløs WAN-funksjon) Overføring UMTS/HSPA: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Betingelser for bruk Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom LCD-skjermen og brukeren. Trådløs WAN må ikke benyttes i miljøer som kan være utsatt for radioforstyrrelser og som dermed kan medføre fare for deg selv eller andre. Dette gjelder spesielt for følgende: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Områder hvor det er forbudt ved lov. Følg alle spesielle regler og retningslinjer og overhold alle skilt og merknader. Ikke benytt trådløs WAN i områder hvor det er en potensiell fare for eksplosjon. Trådløs WAN må ikke benyttes på påfyllingspunkter eller bensinstasjoner, nært tankanlegg (lager og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller i områder hvor det foregår sprengningsarbeider. Bruk av trådløs WAN er ikke tillatt i følgende miljøer: nært medisinsk utstyr og LSS-utstyr (Life Support Systems) (på sykehus, private klinikker, osv.). Medisinsk utstyr kan være utsatt for radioforstyrrelse. På fly, både på bakken og i luften. Under kjøring av bil. NO Ansvarsfraskrivelse Ettersom trådløs kommunikasjon per definisjon ikke er 100 % pålitelig når det gjelder overføring og mottak, kan det skje at data går tapt eller at det oppstår forsinkelser. Dette kan skyldes variasjon i radiosignalstyrke som oppstår som følge av endring av forhold ved radiooverføringsbanen. Sony er ikke ansvarlig for skader av noe slag som skyldes forsinkelser eller feil i data som er overført eller mottatt via trådløs WAN, eller problemer med sending eller mottak av slike data. 81