Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n102 N 8 Pamäťový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Okrem pamäťového modulu sa nedotýkajte žiadnych ďalších komponentov na základnej doske. Ak chcete vložiť iba jeden pamäťový modul, v každom prípade použite zásuvku nižšie. V každom prípade hranu pamäťového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamäťový modul s nesprávnou orientáciou nezatláčajte nasilu do zásuvky, pretože by ste mohli poškodiť zásuvku alebo modul. 9 Nasaďte späť kryt priestoru s pamäťovými modulmi. 10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača. 11 Nainštalujte späť batériu a počítač zapnite.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n103 N Zobrazenie veľkosti pamäte Ako zobraziť veľkosť pamäte 1 Zapnite počítač. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 3 Kliknite na položky System Information a System Information. Veľkosť systémovej pamäte môžete vidieť na pravej ploche. Ak sa pridaná pamäť neobjaví, zopakujte postup inštalácie a reštartujte počítač.