Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > n104 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAIO pred možným poškodením. ❑ Informácie o bezpečnosti (str. 105) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 108) ❑ Zaobchádzanie s počítačom (str. 109) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (str. 111) ❑ Používanie napájacieho zdroja (str. 112) ❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou (str. 113) ❑ Zaobchádzanie s diskami (str. 114) ❑ Používanie batérie (str. 115) ❑ Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ (str. 116) ❑ Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením (str. 117)

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n105 N Informácie o bezpečnosti Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Počítač nepoužívajte priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po dlhšom čase môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny. Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neumiestňujte na pórovité povrchy, napríklad na handry, posteľné plachty, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, ktoré môžu zablokovať jeho vetracie prieduchy. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela. Na napájaciu šnúru neukladajte ťažké predmety, aby nedošlo k požiaru. Šnúru vyťahujte zo sieťovej zásuvky za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru. Ak zamýšľate počítač dlhší čas nepoužívať, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Keď sa sieťový adaptér nepoužíva, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Zabezpečte, aby sieťová zásuvka bola dobre prístupná.