Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie napájacieho zdroja n112 N Používanie napájacieho zdroja ❑ ❑ ❑ Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Nezdieľajte tú istú sieťovú zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad s kopírovacím alebo skartovacím strojom. Dá sa kúpiť rozvodka s ochranou proti prepäťovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzať poškodeniu vášho počítača, ktoré môžu spôsobiť náhle prepäťové špičky, napr. počas búrky. Používajte sieťový adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky značky Sony. Nepoužívajte žiaden iný sieťový adaptér, keďže by to mohlo spôsobiť poruchu funkcie.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavanou kamerou n113 N Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu šošovky vstavanej kamery, pretože to na ňom môže spôsobiť škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze. Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery.