Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n114 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjsť k neodstrániteľnému poškodeniu.

Preventívne opatrenia > Používanie batérie n115 N Používanie batérie ❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnosťou batérie pri nižších teplotách. ❑ Batérie nabíjajte pri teplotách od 10 do 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania. ❑ Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Ide o normálny jav, ktorého sa netreba obávať. ❑ Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybiť. ❑ Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť.