Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n142 N Optické disky Prečo počítač zamrzne pri pokuse o načítanie disku? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítať, môže byť znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať, aby ste reštartovali počítač. ! Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Delete, môžete prísť o neuložené údaje. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti Disky (str. 108). Čo robiť, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Stlačte tlačidlo na vysunutie disku. Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť Vysunúť. Ak žiadna z možností uvedených vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie na optickej jednotke. Skúste reštartovať počítač.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n143 N Čo robiť, ak v počítači nemožno správne prehrať disk? ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor. Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu. Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovať. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať, aby ste reštartovali počítač. ! Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Delete, môžete prísť o neuložené údaje. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti Disky (str. 108). Ak prehrávate disk a nie je počuť žiaden zvuk, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: ❑ Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz. ❑ Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Stláčaním klávesov Fn+F4 nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk. ❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na položku Otvoriť zmiešavač hlasitosti, aby ste mohli skontrolovať nastavenia. ❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti. ❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.