Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n146 N Čo robiť, ak externá optická jednotka nefunguje správne? Skontrolujte, či je externá optická jednotka pripojená k sieťovému napájaciemu zdroju a zásuvke USB na počítači. Ak externá optická jednotka nie je pripojená, nemusí správne fungovať.

Odstraňovanie porúch > Displej n147 N Displej Prečo obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnúť, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku displeja LCD (grafickej karty), stlačením ľubovoľného klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27). Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania. Ak je počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (str. 19). Ak je výstup displeja nasmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 32).