Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Reproduktory n154 N Čo robiť, ak nefungujú externé reproduktory? ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? (str. 153). ❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počuť zvuk. ❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté. ❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi. ❑ Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows. ❑ Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 158).

Odstraňovanie porúch > Dotykový panel n155 N Dotykový panel Čo robiť, ak dotykový panel nefunguje? ❑ ❑ ❑ Je možné, že ste pred pripojením myši k počítaču deaktivovali dotykový panel. Pozrite si časť Používanie dotykového panelu (str. 34). Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš. Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno aplikácie. ❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves ,. Pomocou klávesu M alebo m vyberte možnosť Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. ❑ ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť, stlačte kláves Enter, pomocou klávesu M alebo m vyberte položku Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.