Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n156 N Klávesnica Čo robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť. Konfiguráciu klávesnice zmeníte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu v časti Miestne a jazykové nastavenie. 3 Kliknite na položku Zmeniť klávesnice na karte Klávesnice a jazyky. 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo robiť, ak nemožno na klávesnici zadať určité znaky? Ak nemôžete zadať znaky U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak indikátor Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk. Čo robiť, ak nemožno zadávať čísla pomocou numerickej klávesnice? Ak nemôžete používať numerickú klávesnicu, pravdepodobne nie je aktivovaný režim Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak je indikátor zhasnutý, pred zadávaním čísel ho zapnite stlačením klávesu Num Lk.

Odstraňovanie porúch > Diskety n157 N Diskety Prečo sa na paneli úloh nezobrazuje ikona Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá, keď je jednotka pripojená? Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opraviť, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú. 2 Počkajte, kým nezhasne indikátor na disketovej jednotke. 3 Stlačením tlačidla na vysunutie diskety vyberte disketu a disketovú mechaniku USB odpojte od počítača. 4 Disketovú mechaniku opäť pripojte zasunutím kábla USB do zásuvky USB. 5 Počítač reštartujte kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať. Čo robiť, ak nemožno zapisovať dáta na disketu? ❑ ❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky. Ak je disketa správne vložená a stále na ňu nemôžete zapisovať dáta, môže byť plná alebo chránená proti zápisu. Môžete buď použiť disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnúť funkciu ochrany proti zápisu.