Views
7 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 56 N Používanie pamäťovej karty SD Počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty SD. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Skôr ako začnete pamäťovú kartu SD používať Do zásuvky na pamäťové karty SD na počítači možno vkladať nasledujúce pamäťové karty: ❑ Pamäťová karta SD ❑ Pamäťová karta SDHC Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnej webovej stránke technickej podpory uvedenej v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 57 N Ako vložiť pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Po vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne Počítač.