Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 70 N Ukončenie komunikácie Bluetooth Ako zastaviť komunikáciu Bluetooth 1 Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom. 2 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na Off.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 71 N Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a pripojenia Bluetooth v počítači ❑ Veľkosť prenášaného súboru Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa v priebehu súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť. Všetky zariadenia Bluetooth musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii. Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Ide o častý jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.