Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 82 N Ako používať funkciu viacerých monitorov ✍ Váš externý displej nemusí podporovať funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byť kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Nemusel by sa vrátiť do štandardného režimu. Ak na jednotlivých displejoch zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozťahujte jedno okno na dva displeje. Softvér by nemusel pracovať správne. 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte položku Rozšíriť tieto monitory a kliknite na tlačidlo OK. ✍ Môžete nastaviť farebnú hĺbku a rozlíšenie pre jednotlivé obrazovky a prispôsobiť funkciu viacerých monitorov. Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého mikrofónu n 83 N Pripojenie externého mikrofónu K počítaču možno pripojiť externý mikrofón (nie je súčasťou dodávky). Ako pripojiť externý mikrofón Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2) m. ✍ Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.