Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia USB n 84 N Pripojenie zariadenia USB K počítaču môžete pripojiť zariadenie USB (Universal Serial Bus), napríklad myš, disketovú mechaniku, reproduktor alebo tlačiareň. Ako pripojiť zariadenie USB 1 Vyberte zásuvku USB (1), ktorú chcete použiť. 2 Kábel zariadenia USB (2) zapojte do zásuvky USB.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia USB n 85 N Poznámky k pripojeniu zariadenia USB ❑ ❑ ❑ ❑ Skôr ako zariadenie USB začnete používať, možno budete musieť nainštalovať ovládač dodaný so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením USB. Na tlač dokumentov používajte tlačiareň USB, ktorá je kompatibilná s vašou verziou systému Windows. Informácie o odstránení zariadenia USB nájdete v príručke dodanej so zariadením. Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo zariadení USB: ❑ Pri premiestňovaní počítača s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite akýmkoľvek otrasom alebo narážaniu do zásuviek USB. ❑ Počítač s pripojenými zariadeniami USB nevkladajte do tašky ani puzdra na prenášanie.