Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie aplikácie VAIO Power Management n 96 N Používanie aplikácie VAIO Power Management Správa napájania umožňuje nastaviť plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Funkcia VAIO Power Management dopĺňa funkciu Možnosti napájania systému Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Výber plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Ako zvoliť plán napájania 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmeniť nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu napravo od požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok č. 3. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. 3 Kliknite na kartu VAIO Power Management. Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na tlačidlo OK. ✍ Aktuálny plán napájania môžete skontrolovať pomocou funkcie VAIO Power Management Viewer v aplikácii VAIO Control Center.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n 97 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obráťte na svojho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámení s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sami. ❑ Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na službu VAIO-Link. Typ a kapacita pamäťových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.