Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af en "Memory Stick" n116 N Håndtering af en "Memory Stick" ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rør ikke ved stikket på din "Memory Stick" med fingrene eller med metalgenstande. Brug kun den klæbeetiket, der følger med din "Memory Stick". Pas på, at du ikke kommer til at tabe eller bøje din "Memory Stick", og sørg for, at den ikke udsættes for stød eller tryk. En "Memory Stick" må ikke skilles ad eller ændres. Hold din "Memory Stick" tør. Din "Memory Stick" må ikke opbevares et sted, hvor den udsættes for: ❑ Statisk elektricitet ❑ Elektrisk støj ❑ Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen ❑ Direkte sollys ❑ Høj luftfugtighed ❑ Ætsende stoffer Brug det etui, der leveres sammen med din "Memory Stick", til opbevaring. Husk at sikkerhedskopiere dine vigtige data. Når du benytter en "Memory Stick Duo", må du ikke bruge en spids pen til at skrive på etiketten på mediet. De interne komponenter kan blive beskadiget, hvis mediet udsættes for et for kraftigt tryk.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af den indbyggede lagerenhed n117 N Håndtering af den indbyggede lagerenhed Den indbyggede lagerenhed (en harddisk eller et SSD-drev) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget kort tid. Den kan imidlertid blive beskadiget, hvis den anvendes forkert. Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget, kan dataene ikke gendannes. For at undgå at miste data skal du derfor være forsigtig, når du håndterer computeren. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne. Sådan forhindrer du, at harddisken bliver beskadiget ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser. Hold computeren væk fra magneter. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag. Flyt ikke computeren, mens den er tændt. Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på harddisken. Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving. Fjern ikke harddisken fra computeren. Sådan forhindrer du, at SSD-drevet bliver beskadiget ❑ ❑ Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på SSD-drevet. Fjern ikke SSD-drevet fra computeren.