Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n154 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 153). Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug. Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Hvis du vil skifte lydoutputenhed, kan du få vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 158).

Fejlfinding > Pegefelt n155 N Pegefelt Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer? ❑ Du har muligvis deaktiveret pegefeltet uden at slutte en mus til computeren. Se Brug af pegefeltet (side 34). ❑ Kontroller, at der ikke er sluttet en mus til computeren. ❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. ❑ Hvis tasterne Alt+F4 ikke fungerer, skal du trykke én gang på Windows-tasten og derefter flere gange på tasten ,. Vælg Genstart ved hjælp af tasten M eller m, og tryk på Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge pilen ud for knappen Luk computeren ved hjælp af tasterne m og , og trykke på tasten Enter. Vælg derefter Genstart med tasten M eller m, og tryk på tasten Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.