Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Danese

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af Intel(R) VT n 94 N Brug af Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) giver dig mulighed for at anvende software til hardwarevirtualisering for at forbedre computerens ydeevne. ! Det afhænger af den installerede CPU, om Intel VT-teknologien kan benyttes på din computer. Hvis du vil have oplysninger om virtualisering og brugen af software til hardwarevirtualisering, skal du kontakte softwareproducenten. Sådan aktiverer du Intel VT 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Advanced. 4 Tryk på tasten M eller m for at vælge Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryk på tasten Enter, vælg Enabled, og tryk på tasten Enter. ! Hvis fanen Advanced ikke vises i vinduet til BIOS-konfiguration, eller hvis du ikke kan vælge Intel(R) Virtualization Technology, kan Intel VT ikke benyttes på computeren. 5 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af VAIO Control Center n 95 N Brug af VAIO Control Center Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for systemets funktionsmåde. Sådan bruger du VAIO Control Center 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Vælg det ønskede kontrolelement, og rediger indstillingerne. 3 Klik på OK, når du er færdig. Indstillingerne for det valgte element ændres. ✍ Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center. Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.