Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) n138 N ❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. За промяна на настройките следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции за захранване. 2 Щракнете върху Промяна на настройките за плана. 3 Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването. 4 Изберете раздела Разширени настройки. 5 Щракнете двукратно върху Настройки на безжичния адаптер и Енергоспестяващ режим. 6 Изберете Максимална производителност от падащия списък за На батерия и Включен.

Отстраняване на неизправности > Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) n139 N Какво да правя, ако не мога да вляза в интернет? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете настройките на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че компютърът е свързан към точката на достъп. Преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате. Уверете се, че компютърът е правилно конфигуриран за интернет достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 137), за да промените настройките. Защо скоростта на обмен на данни е ниска? ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни по безжична LAN се влияе от разстоянията и препятствията между устройствата и точките на достъп. Сред другите фактори са конфигурацията на устройствата, условията на радиовълните и съвместимостта на софтуера. За да увеличите до максимум скоростта на обмен на данни, преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате. Ако използвате точка на достъп за безжична LAN, устройството може временно да е претоварено в зависимост от това колко други устройства комуникират през тази точка на достъп. Ако точката на достъп взаимодейства с други точки на достъп, сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 137), за да промените настройките.