Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Повече информация за компютърa VAIO................. 5 Съображения за ергономичност ............................... 7 Първи стъпки .................................................................... 9 Местоположение на контроли и портове ............... 10 Информация за индикаторите................................. 16 Свързване на източник на електрозахранване..... 17 Използване на батерията ........................................ 19 Безопасно изключване на компютъра ................... 26 Използване на режимите за пестене на електроенергия......................................................... 27 Актуализиране на компютъра ................................. 30 Използване на VAIO компютъра................................... 31 Използване на клавиатурата .................................. 32 Използване на тъчпада............................................ 34 Използване на бутоните със специални функции ..................................................................... 36 Използване на функцията за бърз достъп до мрежата ..................................................................... 37 Използване на вградената камера ......................... 39 Използване на оптичното дисково устройство ..... 40 Използване на “Memory Stick” карта с памет ........ 47 Използване на други модули/карти с памет .......... 54 Използване на интернет...........................................61 Използване на мрежата (LAN) .................................62 Използване на безжична LAN..................................63 Използване на Bluetooth функцията........................68 Използване на периферни устройства .........................74 Свързване на външни високоговорители или слушалки ....................................................................75 Свързване на външен дисплей ................................76 Избор на режими на дисплея ...................................81 Използване на функцията за множество монитори ....................................................................82 Свързване на външен микрофон.............................84 Свързване на USB устройство.................................85 Персонализиране на компютъра VAIO .........................87 Задаване на парола ..................................................88 Използване на Intel(R) VT .........................................95 Използване на VAIO Control Center .........................96 Използване на VAIO Power Management.................97 Надстройка на компютъра VAIO ...................................99 Добавяне и махане на памет..................................100

n 3 N Предпазни мерки.......................................................... 106 Информация за безопасност ................................. 107 Информация за поддръжка и обслужване........... 110 Работа с компютъра ............................................... 111 Работа с LCD екрана .............................................. 113 Използване на източника на захранване............. 114 Използване на вградената камера ....................... 115 Работа с дискове .................................................... 116 Използване на батерията ...................................... 117 Боравене с “Memory Stick” ..................................... 118 Използване на вграденото устройство за съхранение .............................................................. 119 Отстраняване на неизправности ................................ 120 Работа с компютъра ............................................... 122 Актуализиране/защита на системата ................... 129 Възстановяване ...................................................... 131 Батерия .................................................................... 133 Вградена камера..................................................... 135 Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) ................... 137 Bluetooth технология............................................... 141 Оптични дискове..................................................... 145 Дисплей .................................................................... 150 Отпечатване............................................................ 154 Микрофон ................................................................ 155 Високоговорители ...................................................156 Тъчпад ......................................................................158 Клавиатура...............................................................159 Дискети.....................................................................160 Аудио/видео .............................................................161 “Memory Stick”..........................................................163 Периферни устройства ...........................................164 Търговски марки ...........................................................165 Забележка .....................................................................167