Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 20 N 3 Schuif de batterij diagonaal in het batterijcompartiment tot de uitsteeksels (2) aan beide kanten van het batterijcompartiment in de U-vormige uitsparingen (3) aan beide kanten van de batterij vastzitten. 4 Duw de batterij omlaag in het compartiment totdat deze op zijn plaats klikt. 5 Schuif het vergrendelingslipje LOCK naar de stand LOCK om de batterij in de computer vast te zetten.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 21 N De batterij verwijderen ! U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de batterij verwijdert als de computer in de slaapstand is gezet. 1 Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm. 2 Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij (1) naar de ontgrendelstand. 3 Schuif de RELEASE-pal voor de batterij (2) en houd deze vast, plaats een vingertop onder het lipje (3) op de batterij en til de batterij in de richting van de pijl. Schuif de batterij vervolgens uit de computer. ! Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een niet-goedgekeurde batterij plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.